Consilierii raionului Leova au aprobat bugetul, dar au amânat reorganizarea unor şcoli

Consilierii raionului Leova au manifestat, în cadrul ultimei şedinţe a forului deliberativ de nivel local din 5 decembrie curent, mai mult calm ca de obicei, dar şi mai multă constructivitate. Fără mari dezbateri, aleşii locali au aprobat în două lecturi, după cum prevede legea, bugetul pentru anul 2014. 

IMG_9024

 

Documentul, deşi rămâne a fi unul elaborat pe principii de austeritate, prevede totuşi o creştere economică cu 4 milioane 290,4 mii de lei faţă de anul trecut, dar şi o majorare la capitolul cheltuieli, acestea fiind direcţionate preponderent la dezvoltarea ramurii învăţământului şi a extinderii sferei serviciilor de asistenţă socială specializată acordată copiilor, persoanelor cu dizabilităţi şi celor în etate.

Declarată deliberativă, prima sesiune din iarna curentă a Executivului leovean, cu bugetul printre cele mai importante probleme la zi, a întrunit şi prezenţa şefilor de direcţii, secţii ale Consiliului Raional, a primarilor şi managerilor şcolari, a agenţilor economici etc. La cele 27 de chestiuni incluse iniţial în ordinea de zi s-a adăugat propunerea Efrosiniei Greţu, preşedintă a raionului, de a include, după examinarea proiectului bugetului pentru anul 2014, şi aprobarea acestuia în a doua lectură.

În calitate de raportor, Maria Dubceac, şefa Direcţiei finanţe a Consiliului Raional Leova, a prezentat proiectul bugetului în toată complexitatea lui. Specialista în domeniul finanţelor a informat asistenţa despre sinteza veniturilor, a cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului raional, repartizarea alocaţiilor aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional. Totodată, Maria Dubceac a adus la cunoştinţa primarilor şi consilierilor normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare de la bugetul raional la bugetele locale pentru anul 2014.

Astfel, a devenit clar că bugetul raionului Leova se planifică a fi în anul următor în valoare de 108601,6 mii de lei la capitolul venituri şi de 108068,8 – la capitolul cheltuieli, cu un excedent în sumă de 532,8 mii de lei, pe care Consiliul Raional îl rezervă pentru achitarea unui împrumut solicitat anterior pentru implementarea Proiectului Energetic-II.

Cele mai mari cheltuieli pe care urmează să le suporte bugetul raionului Leova în 2014 revin pe seama învăţământului – 58273,7 mii de lei sau 61,3%, banii fiind distribuiţi în baza formulei de cost standard per elev. Respectivele surse financiare sunt direcţionate în mod special la dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a instituţiilor de învăţământ. Cultura, însă, va trebui să se mulţumească cu alocaţii de doar 2087,9 mii lei (16%), dintre care 162 de mii de lei reprezintă mijloace financiare externe, atrase de autorităţile administraţiei locale prin intermediul proiectului investiţional transfrontalier „Fanfarele străbat hotarele”.

IMG_9077
Eufrosinia Grețu, președinta raionului Leova

Din an în an, se majorează cheltuielile de buget la capitolul asigurare şi asistenţă socială. Şi acest lucru, potrivit Mariei Dubceac, se datorează faptului că administraţia publică locală se preocupă şi contribuie la crearea de noi servicii de suport specializate în domeniul asistenţei sociale.

Dezbateri aprinse pe marginea bugetului au fost provocate în mare parte de dezacordul şi nemulţumirea exprimată de primarul oraşului Leova, Eugen Buraga, şi de alţi consilieri din fracţiunea PCRM în legătură cu faptul că transferurile care se preconizează a fi alocate din bugetul raional către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I sunt planificate inechitabil, oraşului Leova revenindu-i în 2014 doar 54,3% din veniturile regularizatoare, în timp ce celorlalte localităţi fiindu-le rezervate defalcări în proporţie de 70 la sută. Astfel, Buraga a declarat că primăria oraşului Leova, care a înregistrat în anul curent venituri de peste 10 mln. de lei, şi care necesită mult mai multe surse financiare pentru dezvoltarea infrastructurii, este dezavantajată şi pusă într-o situaţie discriminatorie. Edilul a îndemnat consilierii raionali „să se întoarcă cu faţa spre oraş” şi să adopte o decizie corectă în acest sens.

În dezbaterile pe marginea aprobării bugetului raionului Leova în a doua lectură, s-au făcut auzite mai multe reacţii îngrijorătoare şi propuneri înaintate de consilierii Iulia Gospodinov şi Victor Antoniu, privind majorarea procentului defalcărilor până la 5,6% şi alocarea unor surse suplimentare din soldul disponibil pentru dezvoltarea oraşului. Până la urmă, după consultarea specialiştilor în domeniu, unii aleşi locali s-au văzut nevoiţi să-şi retragă propunerile.

Respectând procedura, în calitatea sa de preşedinte al şedinţei, Ion Gudumac a luat în calcul declaraţia consilierului Gheorghe Verdeş, care a anunţat că bugetul a fost discutat în mai multe şedinţe ale comisiei de specialitate şi a primit aviz pozitiv. Ţinând cont de acest fapt, consilierul ales să conducă lucrările forului a supus votului bugetul în întregime. Cu 19 voturi pro, 6 abţineri şi un vot împotrivă, principalul document financiar al raionului Leova a fost, în final, aprobat.

Reorganizarea şcolilor cu un număr mic de elevi se amână

Dacă bugetul pentru anul viitor a primit undă verde în două lecturi de la majoritatea consilierilor leoveni, aleşii locali nu au fost tot atât de tranşanţi în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor de reorganizare a instituţiilor de învăţământ din localităţile Tomaiul Nou şi Sărăţica Veche, reunite într-o comună.

Deşi ambele decizii elaborate în acest scop de către Direcţia raională învăţământ Leova au fost bine argumentate de şeful acesteia, Alexandru Gospodinov, care a făcut trimitere la micşorarea considerabilă a numărului de elevi în instituţiile respective şi crearea unui deficit bugetar consistent pentru anul 2014  în cazul şcolii-grădiniţă din Tomaiul Nou, cu predare în limba rusă, în care învaţă doar 9 elevi în clasele primare, şi a celei cu predare în limba română din Sărăţica Nouă, frecventată de 13 copii de vârstă şcolară, procedura de reorganizare a acestor instituţii în grădiniţe nu a fost deocamdată acceptată. În ultimul moment, primarul comunei Tomaiul Nou şi un grup de părinţi au opus rezistenţă tentativei de a închide şcolile şi au înaintat un demers pe numele administraţiei raionului, prin care au solicitat comasarea ambelor instituţii.

Părinţii copiilor din Tomaiul Nou, vorbitori de limbă rusă, au exprimat acordul ca odraslele lor să studieze împreună cu puţinii copii de la ciclul primar din Sărăţica Veche, în limba română. Ei au fost categoric împotrivă ca, în condiţii de iarnă, pe un drum anevoios, copiii lor să fie transportaţi la studii în şcoala de circumscripţie din satul Cneazevca.

Pentru a se putea pronunţa corect pe marginea chestiunii date, consilierii au solicitat mai multe detalii de la Alexandru Gospodinov. Insistând asupra reorganizării şcolilor-grădiniţe din Tomaiul Nou şi Sărăţica Veche în grădiniţe pe motivul imposibilităţii financiare a respectivelor instituţii de a activa, şeful de la învăţământ a declarat că, deşi actuala problemă se discută şi se analizează serios de mai bine de nouă luni, administraţia locală nu a luat în calcul că decizia de a închide şcolile primare nu a fost o ameninţare, ci o situaţie dictată de realitatea existentă. Astfel, autorităţile locale nu au luat atitudine şi nu au înaintat în tot acest răstimp nici o propunere constructivă.

Faptul că nu a fost înregistrat nici un demers pe adresa Direcţiei învăţământ şi a Consiliului Raional din partea primăriei comunei Tomaiul Nou a fost confirmat şi de vicepreşedintele raionului Leova, Ion Borza. În opinia sa, primarul Ecaterina Şereper nu şi-a îndeplinit datoria faţă de cetăţeni şi a admis o situaţie incertă în pragul unui nou an bugetar pentru autorităţile raionale aflate în criză de finanţe şi responsabile de întreţinerea şcolilor, a gimnaziilor şi liceelor din teritoriu.

În cele din urmă, Ion Borza a declarat că susţine propunerea consilierului Nicolae Priţcan de a reveni asupra chestiunii reorganizării celor două instituţii de învăţământ vizate de deciziile CR Leova în cadrul următoarei şedinţe a forului leovean din luna decembrie curent. Respectiva propunere a fost acceptată şi de către majoritatea aleşilor locali, care au votat pentru revizuirea posibilităţii de a păstra şcoala-grădiniţă din Tomaiul Nou ca funcţională în 2014.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, consilierii raionali au aprobat participarea Consiliului Raiona Leova în cadrul proiectului de parteneriat public-privat „Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul Leova”, în calitate de beneficiar şi lider al asocierii cu alte primării din raion, participante la proiect.

Decizia imediat următoare adoptată de forul leovean a ţinut de aprobarea obiectivului parteneriatului public-privat, şi anume de creare a Serviciului public cu drept de gestiune economică a centralelor termice pentru asigurarea cu combustibil din biomasă a instituţiilor publice ale raionului Leova, care sunt în proprietatea autorităţilor publice locale asociate în consorţiu.

Drept obiectiv general al realizării parteneriatului public-privat la Leova a fost stabilit, prin vot deliberativ, cel privind asigurarea eficientă şi la preţuri optime cu agent termic de calitate a instituţiilor publice din teritoriu dotate cu centrale termice pe bază de biomasă.