Generaţia tânără, încotro?

La sfârşitul lunii noiembrie, Consiliul Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului s-a convocat în şedinţă extinsă. La această şedinţă au fost invitaţi primari, preşedinţii comisiilor locale pentru protecţia drepturilor copilului, directorii instituţiilor de învăţământ din raion, asistenţi sociali şi inspectorii de sector din multe localităţi ale raionului Cahul. Abandonul şcolar şi numărul alarmant de copii care fug de acasă au fost principalele probleme asupra cărora s-au pronunţat cei prezenţi. În cadrul şedinţei, au fost menţionate localităţile cu cele mai mari probleme la acest capitol şi s-a cerut explicaţii publice celor prezenţi.

2main

Raportul Inspectoratului de Poliţie Cahul şi al Direcţiei învăţământ Cahul relevă că un număr mare de copii din raion duc un mod de viaţă dezorganizat, cauza abandonului şi a pribegiei fiind sărăcia şi consumul de alcool în familiile din care provin. Trei minore însărcinate fac cap de listă în rapoartele Direcţiei învăţământ Cahul, acestea fiind nevoite să întrerupă şcolarizarea. În cadrul şedinţei, s-a descoperit faptul că una dintre aceste minore locuieşte cu un concubin în vârstă de 27 de ani şi aşteaptă un copil de la acesta, iar organele de drept încă nu fuseseră sesizate.

Datele din teritoriu arată că la începutul anului de învăţământ 2013-2014, din 11522 de copii cu vârsta cuprinsă între 7-16 ani, au rămas neşcolarizaţi 17. Elena Bacalu, vicepreşedinte al raionului Cahul, consideră că numărul acestora este mult mai mare în realitate: „Cred că realitatea este mult mai dură la aceste două capitole: neşcolarizare şi abandon de domiciliu”. Vicepreşedinta a avertizat pedagogii că dacă se va descoperi că datele indicate în rapoarte sunt muşamalizate, vor urma sancţiuni drastice.

Tatiana Hulub, şefa Direcţiei învăţământ Cahul, a prezentat un raport amplu al acţiunilor întreprinse pe parcursul anului pentru soluţionarea problemei neşcolarizării. Raportul a prevăzut păstrarea evidenţei demersurilor întreprinse de DGÎ Cahul către poliţie şi asistenţa socială, convorbirile cu minorii, vizitele la domiciliu, discuţiile cu părinţii şi alocarea de resurse financiare pentru cazurile extreme.

Minorii cu probleme, sub supraveghere permanentă

Rodica Caraja, directoarea liceului „Ion Creangă” din oraşul Cahul, susţine că încearcă din răsputeri să rezolve problemele multor copii care au tentative de abandon şcolar, însă problema principală o constituie indiferenţa părinţilor acestor copii. Cei prezenţi în sală au propus ca părinţii neglijenţi, sancţionaţi de obicei prin amendă, să fie obligaţi să muncească în folosul comunităţii, deoarece amenzile nu fac decât să agraveze starea acestor familii vulnerabile.

Ştefan Bantuş, căpitan de poliţie şi şef adjunct pentru Securitate Publică al IPC, a declarat în faţa audienţei că abandonul şcolar şi fuga de acasă au asupra societăţii întregi un efect de bumerang. Mai târziu, tinerii aceştia ajung să aibă un comportament deviant şi să intre în conflict cu legea. „Ar fi bine ca aceşti tineri care au o conduită deviantă să fie implicaţi în activităţi extraşcolare, în cercuri de ocupaţie organizate de profesori, pentru ca să nu mai aibă timp pentru acţiuni inadecvate vârstei lor. Dirigintele nu trebuie să îi scape din ochi şi este recomandat să le supravegheze continuu starea psiho-emoţională, el este al doilea părinte al copilului”, a conchis Bantuş. Statistica IPC indică precum că în anul curent 11 minori au fugit de acasă, iar 21 de minori fac parte din categoria copiilor delincvenţi implicaţi în infracţiuni penale.

Toate structurile implicate în protejarea drepturilor copilului din Cahul au fost atenţionate să conştientizeze gravitatea realităţilor existente şi să-şi facă fiecare treaba, pentru a redresa situaţia existentă.

La finalul şedinţei s-a hotărât înfiinţarea unei comisii zonale de verificare, care va face controale riguroase în primăriile raionului, verificând munca comisiilor locale pentru protecţia drepturilor copilului, care mai lasă de dorit.

Este pentru prima dată când şedinţa Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului din Cahul se petrece într-o formulă atât de extinsă. Organizatorii şedinţei susţin că au urmărit să îi determine pe cei prezenţă să fie pătrunşi de responsabilitate în munca pe care o fac.

Vicepreşedinta raionului Cahul, Elena Bacalu, reaminteşte că la următoarea şedinţă va cere din nou explicaţii şi raportări, declarându-se hotărâtă să facă aceste mecanisme de prevenire din teritoriu să funcţioneze.