Forum investiţional la Hânceşti

Consiliul Raional Hânceşti a organizat recent Forumul investiţional cu genericul „Investeşte în Hânceşti – Investeşte în viitor”, care a avut ca invitaţi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice din Republica Moldova, ai organizaţiilor internaţionale, reprezentanţi ai fondurilor de susţinere, agenţi economici, autorităţi locale, regionale şi centrale. 

forum

Unul din obiectivele principale ale Forumului a fost elaborarea şi prezentarea către investori a proiectelor investiţionale din economie, sfera socială şi infrastructura raionului, care au fost elaborate în corelaţie cu cele mai acute necesităţi pe termen lung şi mediu.

În acest context, participanţii la for au asistat la proiectarea unui film investiţional al raionului Hânceşti, la prezentări de propuneri investiţionale, de bune practici din teritoriu şi din întreaga republică. De asemenea au asistat la promovare şi degustare de produs autohton.