Un proiect regional ambiţios de alimentare cu apă din Prut a patru raioane din sud

Marţi, 6 august, preşedinţii raioanelor Leova, Cimişlia, Basarabeasca şi Ceadâr-Lunga s-au întrunit în cadrul unei şedinţe de lucru comune cu tema „Dezvoltarea şi extinderea apeductului Prut-Iargara-Leova spre celalalte raioane şi localităţi rurale”. La şedinţă a participat şi ministrul Mediului, Gheorghe Şalaru.

IMG_0523

Discuţiile s-au axat pe situaţia actuală în alimentarea cu apă şi sistemul de canalizare a localităţilor din raioanele Leova, Cimişlia, Basarabeasca şi Ceadîr-Lunga. Şedinţa, care a avut loc la sediul Consiliului Raional Leova, s-a încheiat cu semnarea Memorandumului privind colaborarea celor patru raioane în ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă şi apa tehnică pentru irigare.

O vizită la şantierul de la Sărata Nouă

Şedinţa comună a fost precedată de vizitarea, în satul Sărata Nouă, Leova, a şantierului de construcţie a apeductului de aprovizionare cu apă a populaţiei, în cadrul proiectului finanţat de BEI, BERD şi FIV. Aici, ministrul Mediului, Gheorghe Şalaru, şi preşedinţii raioanelor Leova, Cimişlia, Basarabeasca şi Ceadâr-Lunga au fost familiarizaţi cu lucrările de reabilitare a sistemului de aprovizionare cu apă a satului, un proiect gestionat de Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare (UIPAAC) din cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova.

În conformitate cu proiectul Naţional de Alimentare cu apă şi canalizare, susţinut de Banca Mondială, în localitatea Sărata Nouă au fost reabilitate 13,732 km de reţea de apă, forate două sonde, instalate două rezervoare de apă cu volumul de 20 de metri cubi, instalat un transformator de tensiune şi reţeaua de energie electrică – 524 m (0,4 kW) şi 510 m (10 kW). În urma acestor lucrări, vor beneficia de apă circa 1350 de locuitori ai satului şi principalele instituţii de menire socială din localitate.

Gheorghe Șalaru a informat pe sătenii prezenţi la ceremonie că, în scopul soluţionării problemei alimentării cu apă potabilă a localităţilor din raionul Leova, prin proiectul „Dezvoltarea companiilor de apă în şase raioane”, susţinut de BERD, BEI şi FIV, vor fi reabilitate 28 km de reţele de apeduct (4500 locuitori) şi 8650 de metri de reţea de canalizare (1440 de locuitori) în oraşul Leova.

Totodată, ministrul Mediului a declarat că, în vederea aprovizionării populaţiei satului Sărata Nouă cu apă potabilă conformă cu normele sanitare în vigoare, s-a propus aplicarea unei scheme tehnologice de tratare a apei. Soluţia de tratare va fi generată până la finele anului 2013 de către UIPAAC din sursele disponibile, fiind stabilit costul estimativ pentru implementarea instalaţiilor de tratare: 685,2 mii de lei.

Felicitări din partea unor oficiali de la Chişinău

Felicitări cu ocazia reabilitării sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi îmbunătăţirea condiţiilor de sanitaţie au fost adresate locuitorilor satului Sărata Nouă de către Gheorghe Focşa, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Un discurs optimist a rostit în cadrul evenimentului Efrosinia Greţu, preşedinta raionului Leova. „Suntem alături de locuitorii satului Sărata Nouă şi împărtăşim bucuria lor de a avea în sfârşit apă”, a declarat Efrosinia Greţu, specificând că este o ruşine astăzi pentru raionul Leova, situat pe malul Prutului, să nu profite pe deplin de acest bun dat de la Dumnezeu.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Efrosinia Greţu a adus la cunoştinţa primarilor, consilierilor, şefilor serviciilor desconcentrate şi altor persoane interesate informaţia potrivit căreia sistemul de alimentare cu apă al oraşului Leova va fi prelungit până în oraşul Iargara şi la el vor fi conectate mai multe localităţi din raion. În prima etapă vor fi branşate satele Sârma, Romanovca, Filipeni, Hănăsenii Noi, Cupcui, Sărata Nouă şi Cazangic. Costul lucrărilor pentru prima etapă este de 35 de milioane 507,4 mii de lei , iar pentru etapa a doua – de 11 milioane 167,9 mii de lei.

Actualmente, localitatea Iargara se alimentează cu apă din sonde, însă calitatea acesteia nu corespunde cerinţelor normative pentru apa potabilă.

Două proiecte pentru un obiectiv

Preşedinta raionului Leova a venit cu explicaţia că, pentru moment, există de fapt două concepte de proiecte. Primul vizează construcţia magistralei de apeduct Leova-Iargara, de la care, ajungând la Sărata Nouă, aceasta va fi extinsă în localităţile din partea de nord a raionului – de la Iargara spre Borogani, spre Tigheci şi Băiuş. A doua idee de extindere a apeductului Leova-Iargara în direcţia raioanelor Cimişlia şi Basarabeasca, a rezultat din prima.

Dat fiind faptul că raionul Leova avea deja elaborată documentaţia de proiect, iar proiectul respectiv de construcţie a apeductului Leova-Iargara fusese inclus deja în Documentul Unic de Program al Guvernului, în cadrul discuţiilor pe care le-au avut factorii de decizie din aceste unităţi teritorial-administrative, s-a decis ca ideea acestui proiect să fie revăzută din perspectiva elaborării unui nou proiect, de astă dată regional, prin intermediul căruia apa din Prut să ajungă la Cimişlia, Basarabeasca şi, mai târziu, şi la Ceadâr-Lunga.

În scopul soluţionării eficiente a problemei alimentării cu apă potabilă a localităţilor din raioanele Leova, Cimişlia şi Basarabeasca prin intermediul unui proiect regional de alimentare cu apă care constă în extinderea apeductului Prut-Leova până la Cimişlia şi Basarabeasca, în data de 6 februarie 2013 a fost semnat şi un Memorandum de înţelegere între Ministerul Mediului şi autorităţile administraţiei publice locale ale raioanelor Leova, Cimişlia şi Basarabeasca, care prevede integrarea acţiunilor în atragerea de resurse financiare internaţionale pentru finanţarea studiului de fezabilitate şi implementarea proiectului respectiv.

Sistemul de alimentare cu apă, estimat la 160 de milioane de lei

Conform calculelor preliminare şi schemei preventive efectuate de IPS „Iprocom”, costul lucrărilor pentru construcţia sistemului de alimentare cu apă a localităţilor din raioanele Leova, Cimişlia, Basarabeasca şi Ceadâr-Lunga este estimat la 160 de milioane de lei. În această sumă sunt incluse şi costurile lucrărilor pentru construcţia staţiilor de tratare şi de pompare a apei.

Potrivit estimărilor, prin intermediul celei de-a doua reţele de apeduct, care va străbate raionul Leova, va fi pompată din râul Prut apa nepotabilă, care va da posibilitatea de a fi irigate în jur de 4500 de hectare de terenuri arabile din această unitate teritorial-administrativă. De asemenea, apa netratată din Prut va putea fi folosită pentru irigarea a aproximativ 5000 ha de pământ din raionul Cimişlia, a 2500 de hectare de terenuri din Basarabeasca. Ulterior, prin intermediul staţiilor de tratare construite în fiecare din aceste localităţi, apa va putea fi tratată şi folosită în alimentaţie.

Pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor din raionul Cimişlia prin dezvoltarea apeductului Leova-Iargara prin satele Băiuş şi Cenac şi prin oraşul Cimişlia, cu branşarea la acesta a satelor situate de-a lungul traseului Leova-Iargara-Cimişlia, este necesar de a efectua un studiu de fezabilitate complex şi de a amenaja traseul de 20 de km până în localitatea Iargara şi a 4 staţii de pompare, pentru ca ele să asigure debitul necesar pentru alimentarea cu apă a localităţilor care vor fi conectate suplimentar.

Vor beneficia de apă curentă 132 de mii de locuitori

În urma implementării acestui proiect, vor fi asiguraţi cu sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare circa 132 de mii de locuitori şi agenţii economici din regiune.

În cele ce urmează, preşedinta raionului Leova a punctat că, asigurându-se de sprijinul administraţiilor publice locale din raioanele Cimişlia, Basarabeasca şi Ceadâr-Lunga, precum şi de susţinerea autorităţilor centrale în persoana prim-ministrului Iurie Leancă şi a ministrului Mediului, Gheorghe Şalaru, autorităţile leovene mai au de parcurs, în următorii ani, o cale destul de lungă şi anevoioasă în ceea ce priveşte punerea la punct a documentaţiei tehnice, elaborarea studiilor de fezabilitate şi identificarea potenţialilor finanţatori externi pentru implementarea acestui proiect ambiţios, care ar aduce beneficii enorme locuitorilor din stepa Bugeacului, afectaţi de secetă şi cu un nivel de sănătate scăzut din cauza calităţii proaste a apei.

Efrosinia Greţu a relevat în context: „Chiar dacă dezvoltarea şi extinderea apeductului Leova – Cimişlia – Basarabeasca – Ceadâr-Lunga este, pentru moment, doar o idee ambiţioasă de proiect, care a fost discutată în cadrul a câtorva şedinţe comune organizate la nivel de raioane, cu participarea grupurilor de lucru formate în acest sens şi a experţilor internaţionali din Franţa, România etc. Faptul că aceasta a fost salutată şi sprijinită de Ministerul Mediului, de Guvernul Republicii Moldova constituie o mare bucurie pentru noi şi ne inspiră încredere că, dacă vom dori cu toţii suficient de mult acest lucru şi vom depune eforturi, visul nostru comun de a avea un apeduct regional şi apă din Prut va deveni realitate”.

Cu o pledoarie în susţinerea proiectului a venit şi ministrul Mediului, Gheorghe Şalaru: „Dezvoltarea şi extinderea apeductului Prut – Iargara – Leova spre raioanele menţionate mai sus şi spre localităţi rurale va permite de a alimenta cu apă potabilă şi de a îmbunătăţi condiţiile de sanitaţie ale populaţiei din aceste zone, iar elaborarea unui studiu regional va permite elaborarea unui Plan de investiţii şi atragerea lor în acest sector”.

Şedinţa s-a încheiat cu semnarea între părţi a Memorandumului de intenţie privind colaborarea celor patru raioane în domeniul alimentării cu apă potabilă şi apă tehnică pentru irigare.

„Prin semnarea acestui document, încă o dată s-a confirmat că proiectul de aprovizionare cu apă din râul Prut este de o însemnătate foarte mare nu numai pentru raionul Cimişlia, dar şi pentru toată regiunea de sud. Sperăm că locuitorii oraşului Cimişlia, dar şi din celelalte localităţi ale raionului, vor deveni beneficiari ai acestui proiect. Ne asumăm angajamentul de a suporta şi anumite cheltuieli şi responsabilităţi pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil”, a declarat Maxim Colţa, preşedintele raionului Cimişlia.