Sărbătoarea ultimului snop, o frumoasă tradiţie pentru agricultorii din Leova

Sărbătoarea ultimului snop în raionul Leova a devenit o frumoasă tradiţie pentru agricultori. Consiliul Raional Leova a organizat sărbătoarea „Seceriş-2013”, la care au fost făcute bilanţurile recoltării cerealelor din anul curent, iar agenţii economici care au obţinut cele mai bune rezultate au fost distinşi cu diplome şi prime băneşti. Evenimentul a avut loc vineri, 2 august, într-un loc pitoresc din pădurea de lângă satul Băiuş, cu pâine, sare şi mult soare, cu cântec, dans şi voie bună.

leova ultimul snop 2013 130

Sărbătoarea a fost deschisă de preşedinta raionului, Efrosinia Greţu, care i-a felicitat pe cei prezenţi cu ocazia încheierii secerişului, mulţumindu-le pentru munca depusă, şi le-a urat tuturor sănătate şi rezultate bune în continuare.

„În numele meu personal, dar şi al Consiliului Raional, permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru zbuciumul zilnic, pentru munca în sudoarea frunţii şi pâinea cea de toate zilele pe care o avem, graţie Dumneavoastră, dragi agricultori, pe mesele noastre. Meritaţi cu atât mai mult respectul tuturor pentru faptul că, indiferent de condiţiile meteorologice şi de greutăţile pe care le întâlniţi an de an, aţi rămas fideli pământului. Laudă vouă, plugari, la mai mult şi la mai mare!”, a declarat Efrosinia Greţu.

Ultimul snop secerat, ca pe timpuri

Simbolic, cel mai bun mecanizator, combiner fruntaş a fost invitat să treiere ultimul snop la combina condusă de el în perioada secerişului, adusă special cu această ocazie la sărbătoarea ultimului snop.

La sărbătoare au mai fost prezenţi, alături de plugari, vicepreşedinţii raionului Leova, Ion Plămădeală şi Ion Borza, consilierul raional Ivan Anghelov, veteran al muncii agricole, primarul oraşului Leova, Eugen Buraga, şi primarii localităţilor Băiuş şi Beştemac, Ion Stog şi Ioana Răcilă, care, de asemenea, au mulţumit agricultorilor pentru truda depusă, pentru contribuţia pe care o aduc, an de an, la dezvoltarea economiei raionului.

leova ultimul snop 2013 232

În alocuţiunea sa, Ion Dâră, şeful Direcţiei agricultură şi alimentaţie din cadrul Consiliului Raional Leova, a comunicat că, în anul 2013, au fost secerate culturi din prima grupă pe o suprafaţă totală de 12 143 ha, inclusiv grâu de toamnă – 7875 ha, orz de toamnă – 845 ha, 2091 ha de orz de primăvară, 437 ha însămânţate cu mazăre pentru boabe şi alte 140 ha cu grâu de primăvară, ovăz şi mazăre.

Cei mai buni, distinşi, premiaţi

De un nivel înalt şi foarte înalt de pregătire în cadrul secerişului 2013 au dat dovadă următorii agenţi economici: Cooperativa Agricolă de Producere „Manubeievca”, conducător Vasile Timotin, SRL „Cazangenii”, conducător Nicolae Cajuc (primăria Cazangic), SRL „Rodnicit”, conducător Ion Macovei, (primăria Sărata-Răzeşi), CAP „LorexAgro”, conducător Nicolae Tomşa, (primăria Cneazevca), SRL „Rudon-Grup”, conducător Oleg Diaconu (primăria Sărăteni), SRL „FişerAgro”, conducător Sergiu Filip, primăria Beştemac, Cooperativa de Întreprinzător „Agromec Cupcui”, conducător Valeriu Revenco ş. a.

leova ultimul snop 2013 272

Factori precum profesionalismul şi competenţa agricultorilor, capacitatea organizatorică înaltă a conducătorilor unităţilor economice, responsabilitatea şi abnegaţia tuturor persoanelor implicate la recoltarea culturilor din prima grupă, prin mobilizarea tehnicii şi a forţelor umane, au contribuit la aceea ca raionul Leova să recolteze în total, în perioada secerişului din vara anului 2013, o cantitate de 30540 de tone de cereale, inclusiv grâu de toamnă – 24570 de tone, orz – 5120 de tone, mazăre pentru boabe – 650 de tone, rapiţă – 1570 de tone.

De pe fiecare hectar de grâu s-au recoltat câte 31,2 chintale de boabe, orz – în medie câte 17,43 chintale, dintre care 23 de chintale orz de toamnă şi 13,7 chintale orz de primăvară; mazăre pentru boabe – 14,8 chintale, rapiţă – câte 20,8 chintale la hectar.

Cele mai bune rezultate, la finele recoltării culturilor din prima grupă, în categoria întâi, cu o suprafaţă totală de terenuri mai mare de 300 ha, au fost obţinute de unitatea economică CAP „Glia”, în frunte cu conducătorul Constantin Putregai, care a obţinut, pentru merite deosebite, o Diplomă, o medalie specială şi un premiu bănesc în valoare de 2000 de lei din partea Consiliului Raional Leova.

Locul doi, pentru cei mai înalţi indici, i-a revenit SRL „Cazangenii” din satul Cazangic, condusă de Nicolae Cajuc, căruia de asemenea i s-a decernat o Diplomă şi un premiu bănesc de 1500 de lei.

Printre cei mai buni s-a aflat şi colectivul CAP „Manubeievca”, condusă de Vasile Timotin, căreia i-a revenit un premiu de 1000 de lei.

leova ultimul snop 2013 294

În lista învingătorilor din categoria unităţilor economice cu suprafaţa de recoltare de 101-300 ha au figurat, cu cele mai bune rezultate, CÎ „Agromec Cupcui”, condusă de Valeriu Revenco, acesteia revenindu-i un premiu de 1500 de lei. Locul II i-a fost acordat de comisia de concurs a CR Leova SRL „Vitanimpex Agro”, dirijată de Alexandru Vitan, care a obţinut un premiu de 1000 de lei.

Printre fruntaşii care au deţinut suprafeţe de recoltare de la 51 până la 100 ha s-au numărat GŢ „Caşu Stepanida” şi SRL „Nicofelvic Agro”, condusă de Oleg Jalbă, cărora le-au fost înmânate diplome, medalii şi premii de 600 şi, respectiv, 500 de lei.

Premiile, tradiţionalul colac moldovenesc şi celelalte trofee au fost înmânate plugarilor cu mâini de aur de către Efrosinia Greţu, preşedinta raionului Leova, de vicepreşedintele Ion Plămădeală şi şeful Direcţiei agricultură şi alimentaţie, Ion Dâră.

În final, pâine şi distracţii

leova ultimul snop 2013 314

Nu au fost trecute cu vederea de către conducerea raionului nici echipajele de combineri, pe locul I fiind nominalizaţi şi premiaţi Ion Graur şi Mihail Ţuţuianu din cadrul CAP „Manubeievca”, care au treierat 1445 de tone de cereale, Petru Ursachi şi Petru Oancea, care au muncit cot la cot în cadrul SRL „Roua Piersicului” şi au treierat 1387 de tone de boabe.

Vasile Timotin şi Nicolae Cajuc, respectiv, directori ai CAP„Manubeievca” şi „Cazangenii”, au venit cu un cuvânt de felicitare pentru colegii lor, menţionând că este nevoie totuşi de o mai mare susţinere a agricultorilor de către stat, totodată fiind necesară o subvenţionare mai bună pentru procurarea tehnicii noi, de care depinde întregul proces de recoltare.

Chiar dacă unii dintre ei s-au plâns de soarta grea a ţăranului şi de preţurile mizere existente în acest an pe piaţă la grâu, piersici, pepeni verzi şi la alte produse agricole, de pierderile suportate şi creditele preferenţiale cu o rată a dobânzii foarte mare, majoritatea au declarat cu optimism şi încredere că vor rămâne şi în continuare fideli muncii nobile căreia şi-au consacrat o viaţă.

Cuvinte de încurajare şi mulţumire la adresa agricultorilor, care constituie speranţa şi chezăşia existenţei regiunii, mândria şi viitorul acestui pământ din stepa Bugeacului bântuit de secetă şi stropit de sudoarea ţăranilor, au rostit vicepreşedintele raionului, Ion Plămădeală, şeful DAA, Ion Dâră.

leova Ultimul snop 2013 761

Iar agricultorul emerit, actualmente consilier în CR Leova, Ivan Anghelov, a dat o înaltă apreciere administraţiei publice locale care are în atenţia sa agenţii economici din agricultură, le acordă, după posibilităţi, sprijin şi a readus în actualitate o tradiţie dată uitării acum câţiva ani, de a sărbători încheierea secerişului prin organizarea sărbătorii ultimului snop.

După partea festivă, în faţa celor prezenţi au evoluat orchestra de muzica populară cu titlul model „Pruteanca” din Leova şi grupul etnofolcloric „Ţărăncuţele” din satul Beştemac, condus cu mare entuziasm şi iscusinţă de primarul localităţii, Ioana Răcilă. Ultimii au impresionat publicul cu cântece de glumă şi prin readucerea la viaţă a tradiţionalului obicei străbun al secerişului şi treieratului.

Iar agricultorii s-au întrecut în cadrul concursurilor pentru „Cea mai bună pâine coaptă în condiţii de casă”, „Cel mai iscusit mecanizator la schimbul roţii de rezervă în condiţii de câmp”, la tragerea odgonului, ridicarea halterei, la fugă cu sacul în spate şi la alte probe sportive care i-au binedispus şi mai mult şi le-au adus premii.