Raionul Leova va implementa cu România şi Ucraina trei proiecte transfrontaliere

Convocarea în şedinţă extraordinară, în data de 8 iulie, a Consiliului Raional Leova, a fost dictată de necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor decizii importante. Este vorba de semnarea acordurilor de parteneriat cu administraţia Consiliului Judeţean Vaslui în vederea implementării în comun a trei proiecte transfrontaliere şi aprobarea contribuţiei financiare a autorităţii moldoveneşti, pe fiecare proiect în parte, în calitate de prim partener al autorităţii române de implementare.

După încheierea acordurilor trilaterale, partenerul principal de implementare – entitatea Consiliul Judeţean Vaslui – va avea undă verde să încheie un acord de cooperare cu Uniunea Europeană şi să obţină finanţare în cadrul Programului operaţional comun „România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013”.

Informaţia îmbucurătoare privind proiectele şi banii europeni care vor veni odată cu ele în Republica Moldova, în cazul dat la Leova, a fost făcută publică în cadrul ultimei şedinţe extraordinare a Consiliului Raional Leova, la care au fost prezenţi 27 de consilieri raionali din cei 33 aleşi.
După aprobarea, prin votul majorităţii consilierilor, a ordinii de zi, Efrosinia Greţu, preşedinta raionului Leova, a detaliat fiecare proiect în parte, specificând importanţa lui şi nevoia participării administraţiei publice locale de nivelul II cu o cotă de finanţare în mărime de aproximativ 10%.

Primul proiect declarat câştigător, intitulat „Energia – valoare transfrontalieră” („Energy – Cross – Border Asset”), este estimat la 770.201 euro, din care 692.641 de euro este valoarea finanţării nerambursabile, iar 77.559 de euro – valoarea contribuţiei financiare totale a partenerilor. Acesta prevede lucrări de amplasare a panourilor solare la IMSP Spitalul Raional şi Consiliul Raional Leova.
Raionului Leova, mai exact Consiliului Raional Leova, ca prim partener de implementare, alături de Consiliul Judeţean Vaslui, Consiliul Raional Hânceşti (Republica Moldova), Comitetul Executiv al Consiliului orăşenesc Ismail şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană a Euroregiunii „Dunărea de jos” (Ucraina), îi va reveni suma de 88.830 de euro, dintre care 79.947 de euro – bani nerambursabili.

Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente Consiliului Raional Leova, aleşii locali au aprobat cofinanţarea proprie, din bugetul Consiliului Raional Leova, în mărime de 8.883 de euro, această cifră reprezentând 11,45% din valoarea contribuţiei financiare totale a partenerilor. Contribuţia sus-menţionată va fi asigurată din bugetul raional aprobat pentru anii 2013, 2014 şi 2015, mai exact, din venituri proprii şi din soldul disponibil.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, s-a acceptat participarea Consiliului Raional Leova în cadrul proiectului „Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală” („Network of professional training for local public administration”) în calitate de partener de proiect nr. 1, cu repartizarea din bugetul total al proiectului de 166.666 de euro a sumei în valoare de 15778 de euro, din care 14.200 de euro – finanţare nerambursabilă. În acest scop a fost aprobată, ca şi în cazul primului proiect, cofinanţarea proprie din bugetul Consiliului Raional Leova în valoare de 1558 de euro, reprezentând 9.4% din valoarea contribuţiei financiare totale a partenerilor.
În implementarea proiectului de formare profesională a funcţionarilor publici vor fi antrenaţi următorii actori: Consiliul Judeţean Vaslui (România), consiliile raionale Leova, Hânceşti, Nisporeni (Republica Moldova), Consiliul Raional Reni şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană a Euroregiunii „Dunarea de jos” (Ucraina).

Şi fanfarele vor străbate hotarele

Ţinând cont de prioritatea cu nr.3 „Cooperare – oameni pentru oameni” a Programului operaţional comun România – Ucraina – Republica Moldova, Consiliul Raional Leova va mai beneficia, pe parcursul următoarelor 18 luni, de finanţare de la UE pentru realizarea schimburilor educaţionale şi sociale între entităţile partenere în cadrul proiectului transfrontalier „Fanfarele străbat hotarele”.

Implementarea acestui din urmă proiect va începe din momentul semnării contractului de finanţare între Consiliul local Lipovăţ, judeţul Vaslui, România, care evoluează în calitate de partener lider, Consiliul Raional Leova, Republica Moldova, în calitate de prim partener, şi Consiliul Local Costiceni, raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina.
Pentru aceasta, factorii de decizie leoveni s-au declarat gata să participe financiar cu suma de 2.473 de euro, estimată drept a zecea parte din valoarea totală de 24735 de euro a cheltuielilor eligibile aferente Consiliului Raional Leova în cadrul implementării acestui proiect.

Subliniind importanţa cooperării transfrontaliere ca cel mai eficient instrument de dezvoltare regională şi de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Efrosinia Greţu a specificat că, spre bucuria autorităţilor publice moldoveneşti, în domeniul respectiv se face simţită, în ultimul timp, o înviorare care inspiră tot mai multă încredere şi optimism. Totodată, preşedinta raionului Leova şi a Consiliului Regional de Dezvoltare Sud a ţinut să menţioneze că este pentru prima dată când partenerii de implementare a proiectelor beneficiază şi ei de surse financiare semnificative pentru realizarea unor obiective comune.

„Până la construcţia podului propriu-zis peste Prut la Leova, vom munci în continuare la edificarea unor punţi culturale şi sociale între românii de pe ambele maluri, vom învăţa unii de la alţii şi vom fi tot mai aproape”, a punctat liderul administraţiei leovene.
De menţionat că entităţile moldoveneşti şi cele române nu sunt la prima lor experienţă de cooperare, între CJ Vaslui şi CR Leova existând deja semnat un acord de înfrăţire şi, în virtutea acestuia – o serie de proiecte realizate în comun.
Unul din aceste proiecte, implementat în perioada 2004-2006 în cadrul programului de vecinătate România – Republica Moldova, a ţinut de consolidarea capacităţii APL din judeţul Vaslui şi din raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere. Acesta a urmărit creşterea gradului de cooperare transfrontalieră în domeniul integrării şi al gestiunii informaţiei geospaţiale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile în zona de graniţă dintre judeţul Vaslui şi raionul Leova.