Cu dor de baştină în suflet

Acesta este genericul cu care s-a desfăşurat la Ştefan Vodă una dintre cele mai ample sărbători din cadrul raionului, la care au participat invitaţi din toate colţurile ţării, originari din localităţile acestei regiuni.

Preşedintele raionului, Vasile Buzu, menţiona cu câteva zile înainte de eveniment că „nu trebuie nici să anticipăm, dar nici să facem o taină din intenţia că în cadrul acţiunii cultural-artistice „Cu dor de baştină în suflet” va fi creată asociaţia băştinaşilor din raionul Ştefan Vodă.

Ideea i s-a născut şi l-a obsedat mai multă vreme: „Când am aprobat, la şedinţa Consiliului raional, „Programul de dezvoltare social-economică a raionului Ştefan Vodă pentru anii 2012–2015”, în care sunt trasate o serie de obiective serioase, m-am gândit din nou că ar fi bine să antrenăm în aceste acţiuni personalităţile noastre remarcabile, originare din raion. Şi nu e vorba că nu am colaborat deloc cu o parte dintre ei, ci doar că nu putem vorbi despre o conlucrare amplă, de utilizare plenară a enormului potenţial al acestor oameni deosebiţi şi încă nu ne-am adunat împreună cu ei la un mare sfat. De fapt, convingerea definitivă de necesitatea creării Asociaţiei băştinaşilor am simţit-o anume după mai multe convorbiri cu o parte dintre băştinaşii noştri şi sunt absolut sigur că realizarea acestei intenţii va avea doar consecinţe pozitive pentru raionul nostru”, a mai subliniat Vasile Buzu.

Ideea preşedintelui raionului de a întemeia asociaţia băştinaşilor din raion a fost sprijinită de către personalităţi de vază, descendente din localităţile raionului Ştefan Vodă, care activează în diferite domenii ale vieţii social-economice şi cultural-politice din ţară, cum ar fi Victor Osipov, ex-viceprim-ministru, Tudor Nirean, directorul Palatului Republicii, Dumitru Braşoveanu şi Vasile Vartic deputaţi în primul Parlament al Moldovei post-sovietice, Dionisie Antocel, un manager de excepţie, Victor Lutenco din cadrul Guvernului, Nicolae Covalenco, doctor în ştiinţe tehnice şi antreprenor, Veaceslav Bulat, cunoscut coordonator de proiecte şi alte persoane de vază din preajma noastră.

Dis-de-dimineaţă, piaţa din centrul oraşului Ştefan Vodă, în straie de sărbătoare şi cu multe flori şi muzică, cu pâine şi cu sare, îşi întâmpina invitaţii: primarii din toate localităţile raionului, oaspeţii din întreaga republică şi de peste hotarele ei, numeroşi artişti care, toţi împreună, au depus jerbe de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, după care a urmat, în incinta casei de cultură, pavoazată ca de sărbătoar, un program artistic de zile mari, al cărui scenariu a fost întocmit de specialişti în frunte cu preşedintele raionului, la realizarea căruia şi-au dat concursul artişti amatori din toate cele 26 de comune ale raionului.

Vasile Buzu, preşedintele raionului, a salutat călduros pe cei prezenţi în sală, a declarat că Asociaţia băştinaşilor din raionul Ştefan Vodă este constituită şi că întrunirea membrilor acestei asociaţii se va organiza cu regularitate în fiecare an în scopul soluţionării tuturor problemelor de orice natură care apar în procesul de activitate a întregului raion. Căci numai în comun, cu eforturi unite este posibil succesul şi prosperarea şi, „indiferent de la cine ar veni gestul de ajutorare şi de susţinere a raionului nostru – de la un om de afaceri sau de ştiinţă, de la un profesor universitar ori de la un funcţionar de stat – el va avea o încărcătură omenească deosebită, pentru că va veni de la un băştinaş, de la un om care ne vrea doar bine”.

Ştefan Culea, artist şi crainic la Televiziunea Naţională, originar din satul Tudora, care se învecinează cu Palanca, a menţionat, cu vocea-i pătrunzătoare şi cu dicţia-i impecabilă, că s-a întâmplat ca evenimentul important pentru raionul Ştefan Vodă să coincidă cu o tragică pierdere pentru ţara noastră: întoarcerea la cele veşnice a poetului, prozatorului, dramaturgului, eseistului şi politicianului Dumitru Matcovschi, în memoria căruia a cerut să se păstreze un moment de reculegere şi a declamat răscolitoare versuri din opera poetului.

Iar scriitorul Nicolae Rusu, care a prezentat cartea „Al cui este acest pământ?” de Andrei Martiniu, originar din satul Ştefăneşti de lângă Ştefan Vodă. În 1944, acesta, fiind ostaş în armata română, rămâne la Bucureşti, ca apoi să-şi reverse dorul de baştina dragă, pe care nu a mai reuşit s-o vadă vreodată, în cartea menţionată. Nicolae Rusu a vorbit cu multă inspiraţie despre martirii din localităţile raionului, despre cei care cu mari sacrificii au apărat demnitatea şi verticalitatea de om.
Primarul de Palanca, Larisa Voloc, a vorbit cu mândrie despre munca primarilor care nu numai înfrumuseţează faţa satelor, dar modelează şi sufletul sătenilor. Iar medicul şi academicianul Gheorghe Ghidirim, născut la Palanca, a relatat, fiind bine informat, despre multe personalităţi pornite din raion pentru a cuceri lumea şi a aduce faimă baştinei lor. Fostul director de şcoală Ion Dombrov, în vârstă de 85 de ani, originar din Tudora, a elogiat patriotismul Mariei Bieşu, eminentă cântăreaţă, născută la Volontiri, care a fost invitată de mai multe ori să plece la teatre mari din lume, dar ea a respins orice ofertă în favoarea Chişinăului şi a baştinei ei, unde venea adeseori.
Inspirate alocuţiuni şi discursuri au ţinut primari şi academicieni, medici şi politicieni, profesori şi agenţi economici, au fost elogiaţi – şi pe bună dreptate – oameni care au contribuit şi contribuie la propăşirea raionului Ştefan Vodă, fie că erau prezenţi la eveniment, fie că anumite impedimente i-au ţinut la distanţă. Dar mai este de menţionat faptul că scena casei de cultură a gemut mai multe ore în şir sub povara talentelor răsărite din solul raionului şi dezlănţuite în acea zi însorită în faţa sutelor de spectatori.

Formaţiile folclorice „Basarabenii”, condusă de Claudia Ciumac, „Păstraţi horele şi cântul”, condusă de Valentina Smântână, „Pe-un picior de plai”, condusă de Ion Gavrilovici, colectivul coral al pedagogilor din Ştefan Vodă „Crescendo”, condus de Iurie Pogor şi Ion Leşan, şi alte formaţii şi interpreţi au „gâdilat plăcut urechea” (vorba lui Caragiale) celor din sală.
Întâlnirea băştinaşilor din Ştefan Vodă s-a încununat cu hore şi sârbe, cu o masă plină de bucate pentru toţi invitaţii.