Omagiu adus lui Ştefan cel Mare şi Sfânt

Conducerea oraşului şi a raionului Cimişlia, dar şi simpli cetăţeni au comemorat, în data istorică de 2 iulie, ziua morţii celui mai mare român din toate timpurile — domnitorului moldovean Ştefan cel Mare şi Sfânt. Aducându-i un omagiu distinsului voievod al Moldovei, demnitarii şi funcţionarii publici şi-au plecat capetele, au jurat credinţă patriei şi au depus flori la statuia din bronz a domnitorului cu nume de legendă.

Ca şi întreg poporul românesc, cimişlienii, până în ziua de astăzi păstrează cu pietate amintirea celui care a fost şi este Ştefan cel Mare, marele bărbat, adevăratul întemeietor al statului moldovenesc, apărătorul ţării şi al credinţei strămoşeşti, cel care a aşezat puterea Moldovei pe temelii pe care veacuri de urgie nu le-au putut surpa.

Ştefan cel Mare, cel Bun, cel Sfânt, cântat de popor, constituie pentru băştinaşi idealul neamului românesc şi, în vremuri grele ca şi în timpuri mai senine, el a fost şi rămâne steaua călăuzitoare spre care se îndreaptă ochii şi speranţele omului doritor de o soartă mai bună, iar de numele lui este legat un întreg program pentru viitor.

Dovadă a acestui fapt sunt şi cuvintele rostite la solemnitatea de comemorare a marelui voievod de către Maxim Colţa, preşedintele raionului Cimişlia: „Din generaţie în generaţie, Ştefan cel Mare a fost nu doar al Ţării Moldovei, ci al întregului neam românesc. Numele lui a însufleţit eforturile românilor în momentele de răscruce ale istoriei noastre, a unit românii de pretutindeni la mormântul său, a inspirat literatura şi folclorul cu o pildă de vitejie şi de demnitate. Şi noi, cei de astăzi, avându-l înainte ca model, ne recâştigăm încrederea în forţele noastre şi ştim că Dumnezeu, pentru astfel de mărturisitori, nu lasă un popor să piară”.

„De voim a fi socotiţi cu adevărat ca strănepoţi ai lui Ştefan, ne trebuie dor de muncă, sfântă iubire de patrie, curaj nestrămutat, cumpătare şi credinţă neştirbită, căci Moldova este a copiilor şi nepoţilor noştri, iar noi avem sarcina să asigurăm un viitor prosper şi european pentru ţara noastră”, a adăugat liderul administraţiei cimişliene, parafrazându-l pe domnitor.