Irigarea prin picurare, o metodă eficientă în viticultură

Cultivatori de viţă-de-vie din raioanele Basarabeasca, Leova, Cantemir, Căuşeni şi altele din regiunea de sud a Republicii Moldova au participat la seminarul cu tema „Implementarea şi exploatarea bazinelor de acumulare a apelor pluviale şi de suprafaţă şi a sistemului de irigare prin picurare în plantaţiile viticole cu scopul de atenuare a consecinţelor negative ale secetei”.

La începutul lucrărilor seminarului, care a avut loc în oraşul Cimişlia, Gheorghe Netedu, vicepreşedinte al raionului, responsabil şi de sectorul agrar, li s-a adresat participanţilor cu un cuvânt de salut.

După aceasta, asistenţei i-au fost prezentate două comunicări. Nicolae Gujuman, coordonator de proiect la Asociaţia Obştească „Info Agro Consult” din Cimişlia, a vorbit despre cerinţele legislative şi tehnice la proiectarea, construirea şi exploatarea bazinelor de acumulare a apelor destinate irigării. Oratorul s-a oprit amănunţit asupra cadrului legislativ în domeniul reglementării şi gestionării apelor, a relatat despre schema acţiunilor obligatorii pentru investitor la proiectarea, construirea şi utilizarea bazinelor de acumulare a apelor, a povestit despre normele hidro-inginereşti de construire şi exploatare a bazinelor destinate irigării culturilor agricole.
Un alt coordonator de proiect, Anatolie Fala, din municipiul Chişinău, de la Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală, a atenţionat audienţa asupra sistemelor de irigare prin picurare la cultivarea soiurilor de struguri de masă, informând despre cerinţele agrochimice de calitate a apei şi solului în timpul unui asemenea proces, despre instalarea şi folosirea sistemelor şi echipamentelor de irigare şi despre regimurile moderne de irigare la creşterea plantaţiilor multianuale.

În faţa celor prezenţi au mai vorbit: Ion Balan, managerul Companiei „Biox” SRL, Teodor Boţan, managerul Companiei „Agrodor Succes” SRL, Tudor Robu, şeful Direcţiei marketing şi relaţii internaţionale la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Valentin Pleşca, managerul proiectului „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climaterice”.

În partea a doua a seminarului, viticultorii s-au deplasat la sectorul demonstrativ al Cooperativei agroindustriale de producţie şi comerţ „Basan Agro” din partea de nord-est a oraşului Cimişlia. Aici, ei l-au ascultat pe conducătorul acestei unităţi economice, Ion Baban, care le-a povestit în mod detaliat despre amenajarea şi exploatarea unui bazin modern de acumulare a 5000 de metri cubi de apă, despre construirea unui alt bazin de acelaşi fel, dar mult mai mare, în care vor putea fi acumulate până la 30000 de metri cubi de ape pluviale şi de suprafaţă.

Tot acest producător agricol, ajutat de Anatolie Fala, menţionat mai sus, le-a arătat oaspeţilor cum funcţionează sistemul de irigare prin picurare la cultivarea soiurilor de struguri de masă. Ion Baban a specificat că, din cele 70 de hectare ocupate cu această cultură, apa se foloseşte pe o suprafaţă de 60 de hectare. El a răspuns cu plăcere la mai multe întrebări ale asistenţei.