Trei raioane din sud lucrează în echipă pentru a avea apă din Prut

Un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanţi ai consiliilor raionale Cimişlia şi Basarabeasca, ai ADR Sud şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, precum şi experţi internaţionali, s-a deplasat la Leova pentru a participa la un atelier comun.

apa prut

Misiunea lor a fost de a elabora o notă conceptuală la cel de-al doilea proiect-pilot de dezvoltare regională din Regiunea de Sud „Alimentare cu apă din râul Prut pentru trei raioane – Cimișlia, Leova și Basarabeasca”.

Şedinţa de lucru a fost deschisă de Efrosinia Greţu, preşedintele raionului Leova şi preşedinte al Consiliului Regional de Dezvoltare Sud, care şi-a exprimat susţinerea pentru politica de dezvoltare regională promovată de Guvernul Republicii Moldova şi implementată de Agenţiile de Dezvoltare Regională şi de Consiliul Regional de Dezvoltare, cu suportul MDRC şi al partenerilor de dezvoltare.

Atelierul a avut drept obiective-cheie prezentarea variantei îmbunătăţite a notei conceptuale, lucrul în echipă în vederea elaborării analizei SWOT a proiectului pentru a identifica principalele provocări în implementarea lui, elaborarea planului de acţiuni de implementare a obiectivelor proiectului pentru perioada imediat următoare, inclusiv până la 2 iulie 2013, şi s-a încheiat cu o vizită în teren la Incubatorul de afaceri din Leova.

Grupul de lucru a elaborat prima variantă a hărţii care indică traseul conductei magistrale de apă. Au fost analizate două opţiuni de traseu al apeductului, prima presupunând trecerea magistralei în paralel cu drumul public, iar cea de-a doua urmând să se intersecteze cu terenurile de culturi agricole aferente.

La staţia de captare a apei din oraşul Leova, membrii grupului de lucru s-au documentat în ceea ce priveşte activitatea întreprinderii, proiectele implementate în ultima perioadă, capacitatea de extindere şi de acoperire cu servicii pe segmentul propus în cadrul proiectului „Alimentare cu apг din rвul Prut pentru trei raioane din Regiunea de Dezvoltare Sud” (Leova, Cimişlia şi Basarabeasca).

S-a decis ca până la următoarea şedinţă a grupului de lucru să fie consultate şi, respectiv, studiate hărţile topografice existente pentru fiecare raion în parte, viziunile inginerilor cadastrali şi ale specialiştilor în geodezie şi cartografie, situaţia traseului de irigare utilizat în perioada anilor ’80 ai secolului trecut. De asemenea, va fi analizată minuţios oportunitatea utilizării schemei propuse în proiectul iniţial.

În final, grupul de lucru a efectuat o vizită la Incubatorul de afaceri din Leova, de unde a preluat sfaturi şi idei pentru implementarea cu succes a unui proiect similar în oraşul Cimișlia.