Experţii europeni îi învaţă pe actorii din Regiunea de Sud cum să modernizeze serviciile publice

Marţi, 19 martie, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale şi serviciilor municipale de apă şi canalizare din raioanele Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Taraclia, Ştefan Vodă şi Basarabeasca şi-au dat întâlnire la Cimişlia, în „capitala” dezvoltării regionale.

apa sanitatie

Ei s-au întrunit pentru a discuta, împreună cu experţii GIZ, GOPA şi specialiştii ADR Sud, în cadrul unui atelier de lucru, situaţia curentă privind alimentaţia cu apă şi reţelele de canalizare în regiune. Scopul atelierului, al doilea la număr, a fost de a-i ajuta pe actorii şi prestatorii locali să identifice principalele probleme existente în domeniu şi să întocmească o listă de proiecte investiţionale care, îmbunătăţite şi aduse în concordanţă cu normele europene, ar avea şanse să fie acceptate ulterior de bănci şi finanţatori.

Modernizarea serviciilor publice locale din Republica Moldova după experienţa României, Georgiei, Cehiei, Germaniei şi altor ţări prin extinderea şi regionalizarea cadrului de aprovizionare cu apă şi canalizare este unul din obiectivele majore pe care şi le propune Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). În acest scop, prin intermediul experţilor săi, ea acordă consultanţă şi asistenţă administraţiilor publice locale din Regiunea de Sud, învăţându-le să prioritizeze investiţiile de care ar avea nevoie, să elaboreze note conceptuale şi proiecte bune şi să coopereze pentru a atrage fonduri.

O performanţă managerială mai bună care ar rezulta din autonomia în gestionare şi abilitatea de a păstra personalul bine instruit, instaurarea unui cadru extern de responsabilitate pentru manageri (bunăoară, un consiliu de supraveghere) şi efectuarea auditului extern, o structură orientată spre piaţă care încurajează externalizarea (subcontractarea), după necesitate, precum şi facilităţile pieţei, servicii orientate spre client, o cultură corporativă de funcţionare care este asigurată de către executivul principal şi managementul de vârf — aceştia sunt doar o parte din factorii de succes de care ar trebui să ţină cont administraţiile publice locale şi directorii de întreprinderi municipale de prestare servicii şi care pot contribui la reformarea treptată a serviciului şi la extinderea acestuia.

Al doilea atelier: studii de caz, sfaturi

De asemenea, structura şi forma de organizare reprezintă un pilon pe care se construieşte povestea de succes a unei companii de apă şi canalizare. Asupra acestor elemente şi condiţii esenţiale s-a atras atenţia în cadrul celui de-al doilea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul Alimentare cu Apă şi Canalizare (AAC) în Regiunea de Sud.

Atelierul a fost moderat de către Angela Dumitraşco, expert în dezvoltarea capacităţilor din cadrul proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale” şi a fost împărţit în trei sesiuni de lucru: Planificarea regională şi situaţia curentă în domeniul AAC în regiunea de Sud; Elaborarea viziunii de îmbunătăţire a serviciilor AAC din perspectivă regională; Identificarea şi prioritizarea proiectelor în domeniul AAC.

În cadrul primului atelier, care s-a desfăşurat la 12 februarie anul curent, a fost pusă în discuţie mai mult partea teoretică: structura proiectului şi principalele etape, participanţii şi gradul de implicare a fiecăruia. Cel de-al doilea atelier s-a bazat mai mult pe exemple concrete, studii de caz, modele de urmat, sfaturi directe pentru problemele existente şi lucru în grup.

În virtutea acestui fapt, Maria Culeşov, directorul ADR Sud, a îndemnat participanţii să fie cât mai interesaţi şi mai activi, dând dovadă de maximă implicare şi cooperare în preluarea bunelor practici şi în implementarea lor, precum şi în identificarea celor mai oportune soluţii de reformare şi modernizare în domeniul alimentaţie cu apă şi canalizare, legat direct de sănătatea populaţiei.

Simon Watt, expert internaţional în domeniul apă şi canalizare, domeniul de intervenţie II, Planificare şi programare regională, a prezentat cadrul de planificare sectorială şi operaţională şi prevederile strategiei cu privire la serviciile AAC din 2007. Expertul a ţinut să atragă atenţia asupra importanţei furnizorilor direcţi de apă şi servicii de canalizare în crearea unei viziuni asupra sectorului şi în identificarea problemelor primare care pot împiedica reformarea şi extinderea serviciului: ,,În cazul în care problemele care apar nu prezintă o soluţie de moment, atunci poate fi cu uşurinţă preluată experienţa vecinilor şi a ţărilor care au înregistrat progrese la acest capitol”.

Viitorilor aparţine operatorilor regionali

Mihai Cojocaru, consultant tehnic local GOPA, a subliniat ideea că, pentru a îmbunătăţi situaţia în domeniul prestării serviciilor de AAC în cele trei regiuni de dezvoltare — Nord, Sud şi Centru, Grupul de consultanţă GOPA şi GIZ asistă Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, prin intermediul ADR-urilor, şi Ministerul Mediului, în implementarea Strategiei naţionale de alimentare cu apă şi canalizare. El a specificat că unul din obiectivele atelierului II de lucru a fost, de asemenea, confirmarea datelor privind situaţia curentă în domeniul Apă şi Canalizare (AAC) şi elaborarea în mod participativ a viziunii cu privire la nivelul serviciilor în domeniul AAC în plan regional către 2018.