În Regiunea de Sud există oportunităţi de dezvoltare, dar ele necesită investiţii FOTO

Circa 150 de participanţi, printre care reprezentanţi ai misiunilor diplomatice din Moldova, ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Ministerului Economiei și ai altor ministere de resort, membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din raioanele Cahul, Cimişlia, Cantemir, Leova, Căuşeni, Ştefan Vodă, Basarabeasca şi Taraclia au participat, pe parcursul a două zile, pe 25 şi 26 octombrie, la Forumul investiţional în Dezvoltare Regională ,,Crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud”.

reg1

Evenimentul s-a desfăşurat la complexul turistic Purcari, Ştefan Vodă, şi a fost organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Economiei, Agenția de Dezvoltare Regională Sud şi Organizaţia de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova.

reg2

Scopul forumului a fost de a prezenta și a promova potențialul Regiunii de Dezvoltare Sud prin prisma oportunităţilor de dezvoltare a acesteia şi de a stabili parteneriate în vederea iniţierii unor proiecte comune şi atragerii investiţiilor în zonă.

În prima zi a evenimentului, pe 25 octombrie, participanții au vizitat proiectele de succes, finalizate sau în proces de implementare, și obiectivele turistice din sud-estul Republicii Moldova. Pe parcursul celei de-a doua zile, s-a desfăşurat sesiunea plenară a forului şi sesiunea sectorială, divizată în trei mese rotunde, stabilite pe priorități. În cadrul acestora, autoritățile publice locale de ambele niveluri, primari şi preşedinţi de raioane, au prezentat potențialilor investitori din cele 12 țări participante la forum proiecte ce ţin de infrastructura drumurilor, apă şi canalizare, eficienţă energetică, turism şi managementul deşeurilor.

reg3

La lucrările forului investiţional au participat prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Dirk Schuebel, viceprim-ministru, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel Răducan, experți naționali și locali în domeniile prioritare ale Strategiei de Dezvoltare Regională Sud.

La deschiderea celei de-a doua zile a Forumului investițional în Dezvoltarea Regională ,,Crearea oportunităților de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud”, premierul Vlad Filat a declarat: „Regiunea de Sud este unica zonă din Republica Moldova cu ieșire la Marea Neagră prin portul internaţional Giurgiulești, pe care intenționăm să îl dezvoltăm în continuare. Există oportunități de dezvoltare, ele necesită prioritizate și prezentate corespunzător. Rolul cel mai important în acest proces le revine actorilor locali, iar dezvoltarea regională vine să asigure această implicare esențială. Prin acest proiect național, urmărim să transformăm fiecare centru raional într-o platformă pregătită pentru atragerea investițiilor și asimilarea lor. Proiectele implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud nu satisfac toate necesitățile și ne rămâne foarte mult de lucru la acest capitol”.

Mulţumind participanţilor la forum pentru că au răspuns invitaţiei, au venit să-şi susţină şi să-şi promoveze ideile de proiect, Maria Culeşov, directorul ADR Sud, a punctat, totodată, interesul sporit manifestat faţă de Regiunea de Sud şi faţă de oportunităţile de dezvoltare a acesteia din partea oaspeţilor străini.

„Faptul că ADR Sud are implementate până în prezent cele mai puţine proiecte, faţă de celelalte agenţii, nu înseamnă nicidecum că şi valoarea financiară, importanţa acestor proiecte este una modestă, că actorii locali din zona de sud sunt mai puţin interesaţi de dezvoltarea regională. Se lucrează foarte mult în această direcţie, sunt create parteneriate la nivel de oraşe, raioane şi ţări. Avem incluse în planul operaţional regional (POR) pentru anii 2013-2015 proiecte estimate la circa 570 de milioane de lei. Din păcate, doar o parte din ele vor fi aprobate spre finanţare din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională. De aceea am şi organizat acest for, ca împreună să venim să le propunem finanţatorilor din afara ţării să ne ajute, să-i convingem să investească în multiplele oportunităţi existente şi nevalorificate la justa lor valoare în Regiunea de Sud a Republicii Moldova”, a specificat Maria Culeşov, dorind să atragă atenţia publicului asupra importanţei majore şi a obiectivelor forumului investiţional.

În cadrul lucrărilor forului, reprezentanţii autorităţilor publice de ambele niveluri au lansat ideea că zona de sud a Moldovei ar trebui declarată de către stat zonă defavorizată, afectată în cea mai mare măsură de secetă şi de alte calamităţi naturale, fiind şi zonă seismică. Faptul că autorităţile centrale au acordat şi continuă să acorde prea puţină atenţie zonei de sud, în comparaţie cu centrul şi nordul ţării, a condus la aceea că regiunea de sud rămâne a fi cea mai săracă, cu cele mai proaste drumuri, reţele de apeduct şi de canalizare. Din cauza sărăciei, şi nivelul migraţiei populaţiei peste hotarele ţării în partea de sud a ţării este unul foarte mare, de unde se atestă şi lipsa cadrelor calificate, capacitatea slabă a specialiştilor orientaţi spre elaborarea proiectelor etc.

Nefiindu-le ruşine să spună lucrurilor pe nume, preşedinţii de raioane şi primarii prezenţi la for au reiterat, într-un glas, că speranţa moare ultima şi că îşi vor susţine cu înverşunare proiectele care, în opinia lor, sunt cruciale pentru localităţile pe care le gestionează.

În cadrul evenimentului au fost semnate două acorduri de colaborare. Primul acord, semnat între Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) şi Provincia Novara din Italia, vine să stabilească un parteneriat de succes între ambele părţi şi să creeze mecanisme de facilitare a parteneriatelor bilaterale între agenţii economici şi comunităţi locale din provincia Novara din Italia şi Regiunea de Sud din Republica Moldova.

Dat fiind faptul că sloganul acestui parteneriat este UNIM EUROPA PRIN FAPTE, provincia Novara se angajează să sprijine înfiinţarea unui incubator de afaceri şi transfer tehnologic în Regiunea de Dezvoltare Sud, în cadrul căruia agenţii economici autohtoni care preconizează să desfăşoare activităţi în domeniile energie regenerabilă, logistică, mediu, transfer tehnologic şi altele care fac parte din domeniile prioritare ale Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud din Republica Moldova, vor beneficia de suport.

Al doilea acord de colaborare a fost semnat între directorul ADR Sud, Maria Culeşov, şi reprezentantul filialei Ucraina a organizaţiei BirdLife International. Documentul vine să faciliteze crearea unei reprezentanţe BirdLife International în Republica Moldova.

reg4

Avram Micinschi, preşedintele raionului Cahul:

„Fiind unul din cele mai mari raioane, am venit cu intenţia de a promova trei proiecte: construcţia unui drum de centură cu lungimea de circa 2 km, de o importanţă majoră inclusiv pentru raioanele vecine, Cantemir, Taraclia şi chiar Vulcăneşti, un drum care se intersectează cu oraşul Cahul şi care ar permite soluţionarea unor probleme ce ţin de traficul de circulaţie intens care există astăzi în Capitala Tineretului şi ar facilita traficul de mărfuri din cadrul Regiunii Dunărea de Jos, din care fac parte raioanele Cahul şi Cantemir.

Mai avem alte două proiecte ambiţioase, cum ar fi construcţia Parcului Industrial şi a Incubatorului de Afaceri. De asemenea, intenţionăm să relansăm activitatea aeroportului internaţional din Cahul, 49% din acţiunile căruia sunt deţinute de către Consiliul Raional, iar restul, 51%, aparţin unui investitor german. Sperăm să găsim persoane interesate din afara ţării care să ne sprijine în bunele noastre intenţii”.

Gheorghe Netedu, vicepreşedinte al raionului Cimişlia:

„La acest forum, raionul Cimişlia a venit cu trei proiecte investiţionale, care au fost înaintate de către administraţia publică locală spre finanţare. Este vorba de proiectul „Construcţia drumului Sagaidacul Nou – Codreni”, care ar permite accesul la traseul naţional M-3 a nouă localităţi din raionul Cimişlia, de proiectul „Managementul deşeurilor solide”, proiect extins în 23 de primării, şi proiectul „Reconstrucţia clădirii cazangeriei în Centru de Turism şi Sport”, care ar promova activităţile sportive şi modul de viaţă sănătos atât în oraşul Cimişlia, cât şi în tot raionul. Realizarea acestor idei esenţiale necesită foarte mulţi bani. Suntem gata, la rândul nostru, să venim cu o contribuţie din partea Consiliului Raional, dar ne trebuie un donator serios pe care sperăm să-l găsim la acest for internaţional”.

Alexandr Garanovschi, preşedintele raionului Taraclia:

„Suntem prezenţi la această importantă întrunire, alături de colaboratorii ADR Sud, care ne sprijină logistic, „să-i prindem de naşi” pe potenţialii investitori şi să le propunem două proiecte de importanţă vitală pentru raionul nostru. Unul ţine de construcţia drumului Taraclia-Ceadâr-Lunga, care va apropia trei cele mai îndepărtate sate de centrul raional, ele fiind despărţite de restul localităţilor de raionul vecin Ceadâr-Lunga, din care cauză şi accesul localnicilor este în prezent limitat. Costul estimativ al acestui proiect este de 44 de milioane de lei, o sumă enormă pentru raionul Taraclia. În cadrul celui de-al doilea proiect, ne propunem să reconstruim, să reutilăm şi să revitalizăm staţia de epurare din oraşul Taraclia, care nu funcţionează de 25 de ani. Suntem siguri că aceste proiecte vor spori atractivitatea raionului Taraclia ca centru al bulgarilor etnici şi vor creşte esenţial nivelul lui de dezvoltare social-economică”.