La Leova a fost inaugurat al 8-lea Euroclub din Moldova

În incinta Liceului teoretic „Constantin Spătaru” din oraşul Leova, a fost inaugurat cel de-al optulea Euroclub în Republica Moldova.

leova

Prezent la eveniment, Dirk Shuebel, şeful delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, a declarat că Eurocluburile reprezintă grupuri de iniţiative civice ale tinerilor cu scopul de a promova valorile, iniţiativele şi activităţile Europene.

„Este foarte important că aceste instituţii îşi găsesc tot mai multe adrese în afara Chişinăului, unde deja activează patru Eurocluburi. Trebuie să remarc cu satisfacţie că, în ultimii trei ani, Moldova a făcut paşi vizibili pe segmentul european şi acest fapt nu poate să nu bucure. De fapt, suntem pe ultima sută de metri în cadrul negocierilor de semnare a Acordului de asociere a RM la UE. Sperăm că, într-un termen relativ scurt, cetăţenii moldoveni vor beneficia de regimul de circulaţie fără vize, de alte oportunităţi oferite cu amabilitate de UE. Cunoaşteţi modalităţile de susţinere a Moldovei de către UE – prin fondurile nerambursabile oferite de comunitatea ţărilor europene, prin creditele pentru relansarea economiei, ajutoarele de atenuare a consecinţelor secetei în ţara dvs. etc. Ne bucură faptul că se întreprind paşi concreţi pentru promovarea valorilor europene, acest lucru urmând a fi realizat de acum înainte mai eficient în cadrul acestor Eurocluburi”, a subliniat Dirk Shuebel.

Autoritățile locale, mândre că proiectul derulează la ei acasă

La rândul său, preşedintele raionului, Eufrosinia Greţu, şi-a exprimat recunoştinţa pentru faptul că acest proiect al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova şi-a găsit adresa şi în raionul Leova. „Ne bucurăm şi suntem mândri de faptul că de acum înainte şi aici, la Leova, avem posibilitate să promovăm valorile, tradiţiile şi soluţiile cele mai viabile ale marii familii europene, cât şi implicarea tinerilor în schimb de experienţă, iniţiative şi activităţi Europene”, a spus dânsa.

Ion Butmalai, preşedintele Parlamentului European al Tinerilor din Republica Moldova, Constantin Butnaru, vicepreşedinte al acestui prestigios forum european, moderatorul acţiunii, au specificat pentru toţi cei prezenţi că scopul „Eurocluburilor este crearea unei reţele de tineri în Republica Moldova care ar oferiri posibilitate generaţiilor prezente şi viitoare de a se afirma şi acumula experienţă pozitivă în cele mai diverse domenii de activitate şi anume: experienţă pozitivă şi informativă; dezvoltarea spiritului de iniţiativă; participarea în activităţi de europenizare a ţării”.

Pe parcursul inaugurării Euroclubului, Alexandru Bujoreanu, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Dorin Marin, directorul Liceului „Constantin Spătaru”, au subliniat importanţa acestei iniţiative, a acestui parteneriat „pe viu” cu marea familie europeană, spre care tindem cu fermitate de ceva ani. „Trebuie să ne bucurăm, s-a adresat managerul instituţiei către discipolii săi, că destinul, dar mai precis – Delegaţia Uniunii Europene – ne-a hărăzit norocul de a avea această posibilitate de afirmare pe acest făgaş european. Sper că prin modesta noastră activitate vom contribui la apropierea ţării noastre de UE”.

Cine poate deveni membru al Euroclubului?

Evident, liceenii au adresat oaspeţilor mai multe întrebări care-i frământă. Mirabela Codreanu, Doina Ostafii, Roman Lupu ş. a. au solicitat răspunsuri la întrebările „Cine poate fi membru al unui Euroclub? Ce trebuie să facem noi, liceenii, pentru a urgenta apropierea de UE? Ce reprezintă în sine Parlamentul European al Tinerilor? Când vor fi recunoscute în UE diplomele de absolvire a instituţiilor noastre de învăţământ? Cine va coordona activitatea Euroclubului? Ce activităţi vor fi organizate aici? ş. a.”, la care au primit răspunsuri adecvate.

Aşadar, membri ai Euroclubului pot deveni toţi tinerii care doresc să participe la una din cele mai interesante activităţi extracurriculare. Parlamentul European al Tinerilor reprezintă o platformă educaţională în sfera social-politică a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-22 de ani, având o prezenţă masivă pe continentul European. 37 de filiale, peste 20.000 de tineri implicaţi în evenimente naţionale, regionale şi internaţionale de dezbatere a problemelor şi soluţiilor după modelul Parlamentului European. În cadrul Euroclubului vor fi organizate traininguri şi seminare pe tematici europene, participări la forumuri şi sesiuni internaţionale de tineret, concursuri, excursii etc.

În final, fiind rugat de către directorul Liceului „Constantin Spătaru”, Dorin Marin, să răspundă la întrebarea ce a luat bun de la poporul nostru în perioada de când se află aici, Dirk Shuebel a spus următoarele: „În primul rând, preţuiesc nespus de mult ospitalitatea şi generozitatea moldovenilor, disponibilitatea lor de sări în ajutor celui ajuns la ananghie, flexibilitatea şi ingeniozitatea oamenilor simpli, care se descurcă în cele mai dificile situaţii. Majoritatea moldovenilor caută şi găsesc soluţii în cele mai complicate circumstanţe. Aici, la Dvs., am fost întotdeauna tratat cu bunăvoinţă, chiar şi de către cei care nu împărtăşesc punctul meu de vedere, acest lucru fiind o dovadă a cumsecădeniei moldovenilor, a maturităţii lor civice, politice şi morale”.

În aceeaşi zi, şeful Delegaţiei Uniunii Europene s-a deplasat la Vulcăneşti, unde a inaugurat cel de-al 9-lea Euroclub, la Liceul nr. 2 din acest oraş.