Raionul Cantemir a împlinit 35 de ani de la înfiinţare

În scurgerea lor năvalnică, anii fac istoria localităţilor, a unităţilor administrativ-teritoriale. Cu 35 de ani în urmă, a fost înfiinţat raionul Cantemir, ce poartă numele distinsului cărturar, folosof şi voievod Dimitrie Cantemir.

cantemir_2407_10

Pa parcursul anilor, a menţionat în discursul său preşedintele raionului, Ştefan Zaharia, fiecare localitate în parte a cunoscut multe şi diferite schimbări, modificări, reformări. Însă au rămas neschimbate optimismul, devotamentul oamenilor, dorinţa de a face lucruri bune şi frumoase.

La festivitate au fost prezenţi câţiva dintre cei care au pus începutul raionului, au activat în diferite funcţii de răspundere: Dumitru Uzun, Simion Alexeenco, Ion Mâţu, Ion Bsecrepnâi, scriitorul Haralambie Moraru, deputatul Ion Balan, foşti comisari, procurori, şefi de subdiviziuni, veterani ai muncii.

În perioada ce s-a scurs de la crearea raionului, în martie 1977, aici s-au înfăptuit un şir de reforme, care au permis să fie schimbată mentalitatea oamenilor, orientând economia spre asigurarea unei cantităţi, dar şi a calităţii producţiei.

Actualmente, în raion activează 15 mii de agenţi economici. În perioada 2003-2011, sectorul real este în ascensiune: volumul producţiei industriale a înregistrat o creştere de 11,2 la sută, în sectorul agrar – cu 15,4%. Agenţii economici fac tot mai multe achiziţii de tehnică şi utilaj agricol şi de procesare a producţiei performant, se fac tot mai multe investiţii în ramura de bază a economiei raionului – cea viniviticolă.

Se desfăşoară în ritm susţinut aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei. Au fost reparate capital mai multe obiective de menire social-culturală.

Festivitatea desfăşurată la Casa raională de cultură a constituit un bun prilej pentru o analiză riguroasă a căii parcurse de cantemireni în cei 35 de ani, un moment de meditaţie asupra sarcinilor pe viitor, care urmăresc un scop nobil – de a face viaţa mai bună, mai prosperă.

În faţa cantemirenilor şi a oaspeţilor au prezentat un frumos concert artiştii vestitei orchestre de muzică populară „Lăutarii” în frunte cu maestrul Nicolae Botgros. Apoi, în faţa sediului Consiliului raional a fost plantată o alee de tei, care le va aminti tuturor despre eveniment.

Ion Domenco