Avram Micinschi: „Datoria noastră e să îndreptăţim încrederea alegătorilor şi să le facem viaţa mai bună”

Interviu cu preşedintele raionului Cahul, Avram MICINSCHI.

micinschi

– Domnule preşedinte, care au fost reperele activităţii Dvs. din momentul alegerii în această funcţie?

– Preşedintele raionului a fost ales pe 18 iulie şi, pornind de la această dată, ne asumăm responsabilitatea pentru realizarea obiectivelor din sectorul public al raionului. Chiar din start ne-am străduit să asigurăm o continuitate în implementarea programelor, a proiectelor lansate la începutul anului 2011. Forţa de decizie în acest proces a constituit-o consilierii din noul Consiliu raional. În total, pe parcursul anului 2011 s-au convocat 11 şedinţe ale Consiliului raional, din care şapte – după alegerile locale generale. La aceste 11 şedinţe au fost adoptate 112 decizii cu mare impact pentru raion. De la o şedinţă la alta, m-am convins să sunt importante toate opiniile, că în timpul discuţiilor se propun cele mai eficiente soluţii pentru rezolvarea problemelor abordate.

– Aceste eforturi au dat efectul scontat?

– Într-o echipă e importantă fiecare persoană. Cu efortul comun al tuturor, în condiţiile anului 2011, marcat de secetă şi de alte circumstanţe nefaste, s-au obţinut rezultate pozitive. Acumulările la bugetul consolidat al raionului au constituit 98 milioane 647,4 mii lei, avem o majorare de 8 milioane 549,0 mii lei, ceea ce înseamnă o creştere cu 9,5 la sută faţă de anul 2010. Încasarea veniturilor la bugetul raional a constituit 40 milioane 109,2 mii lei sau 103,1% faţă de prevederile bugetului rectificat.

Situaţia economică a raionului a fost determinată în 2011 de rezultatele obţinute în industrie, agricultură şi în alte ramuri prioritare. În agricultura raionului, a fost lansat proiectul de revitalizare a sistemelor de irigare şi desecare a terenurilor din lunca Prutului. În condiţiile anului curent, când semănăturile de toamnă sunt afectate serios de seceta din toamna anului trecut, de gerurile iernii, implementarea acestui proiect este de mare însemnătate. Un alt proiect de importanţă deosebită pentru raionul nostru a demarat în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud şi cu suportul Asociaţiei de Cooperare Internaţională din Germania în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice. Este vorba de aprovizionarea cu apă şi de punerea la punct a sistemului de canalizare a unor localităţi. Din cele 54 de localităţi rurale, 23 nu dispun de sisteme de alimentare cu apă şi implementarea acestuia va rezolva problema construcţiei apeductului şi a sistemului de canalizare în majoritatea din ele. Pentru executarea lucrărilor de construcţie şi renovare a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare, a sondelor de apă, în anul 2011 au fost alocate şi valorificate 2190,58 mii lei din bugetul raional, 1785,2 mii lei din bugetele locale, 1350 mii lei din bugetul de stat. Drept rezultat, au fost aprovizionate cu apă satele Colibaşi, Slobozia Mare, Giurgiuleşti, Pelinei, au fost reabilitate sondele de apă în localităţile menţionate şi în satele Găvănoasa, Brânza, Doina.

În anul 2011, au continuat şi lucrările de gazificare a localităţilor raionului. În acest scop, de la bugetul de stat au fost alocate 100 mii lei (pentru gimnaziul din s. Tătăreşti) şi 2410,3 mii lei din bugetul local. La momentul actual, în tot raionul au rămas neracordate la reţeaua de gaze naturale doar cinci localităţi: Chircani, Badicul Moldovenesc, Rumeanţevo, Doina, Iasnaia Poleana. Sperăm ca în anul curent şi locuitorii din aceste sate vor beneficia de gaze naturale.

– Care alte priorităţi au constituit preocupările autorităţilor publice locale în 2011?

– O chestiune importantă, dar cu multe semne de întrebare, rămâne a fi starea drumurilor din raionul nostru. În urma inventarierii, efectuată de secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri în colaborare cu primăriile, s-a constatat că pe teritoriul raionului sunt 1057,9 km de drumuri, inclusiv

170,37 km drumuri naţionale, acoperite cu asfalt, şi 887,53 km drumuri locale. Pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice au fost alocate şi valorificate 1 milion 200 mii de lei. Conform calculelor estimative, pentru reabilitarea tuturor drumurilor locale din raion sunt necesare 184 milioane 484 mii de lei. Bugetul raionului Cahul nu dispune de mijloace pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie la aceste obiective importante, este nevoie de implicarea ministerelor de resort, precum şi a Guvernului.

În altă ordine de idei, creşterea şi educarea copiilor într-un mediu favorabil este scopul primordial al organului de tutelă şi curatelă din cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. În raion sunt acum sub tutelă 354 de copii, din care 45 au primit sprijin tutelar în anul 2011. Actualmente, în raion avem aproximativ 2500 de copii cu părinţii plecaţi peste hotare, lăsaţi în seama rudelor, persoanelor străine sau de unii singuri. Şi în aceste condiţii este binevenită asistenţa parentală profesionistă.

Au fost oferite ajutoare de aproape două milioane de lei

Nu numai copiii au nevoie de îngrijire socială. De multe ori se pomenesc în situaţii dificile şi persoanele de vârsta a treia, rămase fără sprijinul copiilor şi al nepoţilor. La azilul de bătrâni din satul Alexandru Ioan Cuza se află 34 de oameni în etate. Se examinează posibilitatea transferării azilului de bătrâni din s. Alexandru Ioan Cuza într-un local mai adecvat şi mai aproape de oraşul Cahul.

În anul 2011, prin intermediul Consiliului de administrare al Fondului raional de susţinere socială a populaţiei, 3095 de persoane au primit ajutoare financiare în sumă de 1 milion 909950 de lei.

Dar devine tot mai evident faptul că în sate actualmente este nevoie nu numai de investiţii materiale, ajutoare sociale, dar şi de mai multă spiritualitate, de valori general umane în relaţiile dintre oameni, de mai multă cultură. În pofida sărăciei în perioada de tranziţie la economia de piaţă, în raion avem acum 102 instituţii de cultură, dintre care 47 case de cultură, 48 biblioteci, 5 instituţii de învăţământ artistic, două muzee. Utilizând cu chibzuinţă această bază materială, se pot face multe lucruri bune. De fapt, în palmaresul secţiei cultură sunt un şir de acţiuni care denotă că domeniul cultural se înviorează. În raion activează în prezent 67 de formaţiuni artistice, din care 26 cu titlul „model” şi ansamblul profesionist „Izvoraş”. În satele Colibaşi, Văleni, Cucoara, Bucuria, Slobozia Mare, Giurgiuleşti, Taraclia de Salcie, Andruşul de Jos, Andruşul de Sus, Crihana Veche, Manta ş. a. se organizează manifestări culturale de masă cu impact local, regional şi republican.

Cultura şi sportul, mai mult decât hobby

Trebuie să ne întoarcem cu faţa şi la problemele tineretului, ale dezvoltării sportului în toate localităţile raionului. În anul 2011, pentru promovarea sportului de masă, au fost alocaţi 100 mii de lei care s-au folosit pentru organizarea competiţiilor sportive de anvergură, cum ar fi Ziua Sportivului, Ziua mondială olimpică, campionatele raionale de fotbal, tenis de masă, lupta naţională „Trânta”, volei, la atletism, baschet şi a altor manifestări sportive.

Pentru promovarea sportului de performanţă, s-au alocat 880 mii de lei. Banii au fost utilizate pentru susţinerea clubului de taekwondo „Dinamic”, care a participat la campionatul deschis al Poloniei, unde s-a clasat pe locul II pe echipe, iar în competiţii individuale sportivii noştri au obţinut 13 medalii. A fost promovată echipa de fotbal FC „Speranţa” – una din liderele campionatului naţional, ediţia 2011-2012, divizia „A”. Juniorii din echipa de fotbal FC „Cahul -2005” au devenit campioni în divizia „A” a campionatului Moldovei, ediţia 2010-2011. Aceeaşi performanţă a înregistrat echipa de baschet a şcolii sportive nr. 1 din or. Cahul, care în anul 2011 a devenit campioana Moldovei. Precum vedem, cultura şi sportul sunt mai mult decât hobby pentru cahuleni.

– Evident, toate aceste oportunităţi au necesitat conjugarea eforturilor autorităţilor publice locale de nivelul I şi II?

– Desigur. Obiectivele realizate în anul 2011 în raionul Cahul sunt rezultatul unei conlucrări fructuoase între Consiliul raional, preşedintele raionului şi consiliile locale, primarii localităţilor. Respectând principiul relaţiilor de colaborare, cu efortul secţiei administraţie publică, au fost organizate şedinţe de lucru la care au participat primarii, secretarii, contabilii, alţi specialişti din aparatul primăriilor. La întrunirile din cadrul „Zilei primarului” s-a studiat experienţa înaintată, bunele practici de guvernare locală. Drept rezultat, a crescut numărul autorităţilor publice locale care au implementat proiecte acceptate de FISM, FEN, ADR Sud şi de alţi finanţatori. În total, în raion au fost implementate 15 proiecte de 26 milioane de lei. Beneficiarii proiectelor au fost primăriile Cucoara, Giurgiuleşti, Văleni, Badicul Moldovenesc, Andruşul de Sus, Brânza, Lebedenco, Slobozia Mare, Colibaşi ş. a.

– Dle preşedinte, cu ce gânduri, cu ce dispoziţie aţi intrat în 2012?

– Suntem pe deplin conştienţi de faptul că analiza minuţioasă a activităţii în 2011 ne dă speranţa că pentru realizarea obiectivelor trasate în 2012 trebuie să asigurăm continuitatea proceselor începute: creşterea economică stabilă, dezvoltarea unui sistem eficient de protecţie socială, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea parteneriatelor strategice cu vecinii din cadrul

Regiunii de Dezvoltare Regională Sud, cu partenerii Euroregiunii „Dunărea de Jos”, cu autorităţile oraşului înfrăţit Vaslui, România, cu alte structuri din ţară şi de peste hotare. Într-un cuvânt, trebuie să îndreptăţim votul de încredere acordat de cetăţeni la 5 iunie 2011, să îndeplinim promisiunile electorale şi să facem mai bună viaţa oamenilor.

Ion Domenco