Leova, un exemplu bun de gestionare a deşeurilor

Este bine cunoscut faptul că zona de sud beneficiază direct de pe urma proiectului ,,Guvernarea Deşeurilor – IEVP-EST”, în cadrul căruia s-a elaborat Strategia de gestionare integrată a deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Regională Sud, care a fost aprobată recent de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

deseuri leova

În contextul organizării şedinţei Comitetului Regional de supraveghere a proiectului ,,Guvernarea Deşeurilor – IEVP-EST”, la 10 februarie curent a fost organizată o vizită de informare în oraşul Leova. În cadrul acesteia, participanţii au urmărit evoluţia proiectului pilot ,,Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud”, implementat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud.

Lena Neilsen, managerul proiectului, a menţionat că la Leova au fost făcuţi încă în 2006 primii paşi în ceea ce priveşte managementul deşeurilor menajere solide, colectarea selectivă a acestora, instalarea primelor tomberoane de colectare selectivă, construcţia platformelor închise şi deschise de acumulare a deşeurilor, transportarea lor la gunoiştea orăşenească autorizată.

În context, a remarcat preşedintele raionului, Eufrosinia Greţu, cel mai important lucru este crearea întreprinderii municipale „Salubr Leova”, care gestionează întreaga activitate de salubrizare, amenajare a urbei, cu extinderea în perspectivă a ariei de prestare a unei game largi de asemenea servicii primăriilor din preajmă. Eugrosinia Greţu a ţinut să mai menţioneze drept pozitiv faptul că tot mai multe autorităţi publice locale şi-au schiţat pentru anul curent şi în perspectivă obiective concrete în domeniul dat, aici fiind apreciat pozitiv efortul primăriei oraşului Iargara, dar şi al altor localităţi.

La rândul său, primarul de Leova, Eugeniu Buragă, a subliniat necesitatea continuării activităţilor începute acum câţiva ani de primărie, atunci când a demarat implementarea proiectului Ceh ODA, „Elaborarea conceptului de administrare a deşeurilor în scopul diminuării consecinţelor negative asupra calităţii apelor din raionul Leova”. Sunt foarte importante şi informarea, şcolarizarea populaţiei despre importanţa acţiunilor menite să îmbunătăţească sănătatea oamenilor, să promoveze un mod de viaţă sănătos. Atunci când au fost instalate primele tomberoane cu inscripţiile „masă plastică”, „hârtie”, „sticlă”, „metal” şi „deşeuri periculoase”, prea puţini erau cei care credeau că peste puţin timp populaţia se va deprinde să selecteze deşeurile, să aibă grijă de curăţenie.

Mai mulţi participanţi la şedinţa s-au arătat satisfăcuţi de nivelul de gestionare a deşeurilor în oraşul Leova. Lor le-au fost prezentate câteva platforme-model din oraş cu tomberoane amplasate acolo.

În urbe funcţionează în prezent 25 de platforme de tip deschis şi 20 de tip închis, sunt instalate 54 de tomberoane.

Şedinţa de la Leova a avut drept scop prezentarea raportului anual de activitate al proiectului pentru anul 2011. Evenimentul a reunit reprezentanţi a şapte ţări partenere antrenate în implementarea proiectului: Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Georgia, Armenia, Rusia şi Republica Moldova, echipa regională de experţi cheie, coordonatori naţionali de proiect, managerul de proiect Lena Nielsen, reprezentanţii Uniunii Europene la Chişinău, reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii (BEI), factori de decizie din oraşul şi raionul Leova.

Nicu Pruteanu