Satul Grădinița, „mic Cernobîl” în Sudul Moldovei

Asemeni omului, o localitate se naşte, creşte, înfloreşte, trece prin metamorfozele timpului. Iar atunci când îşi pierde rădăcinile – moare. Atestat documentar la 11 iunie 1964, deşi este abia la vârsta tinereţii, satul Grădiniţa din raionul Căuşeni riscă să fie trecut în rândul localităţilor fără viitor.

1540_2290_10

În cadrul unei întâlniri cu ministrul Apărării, Vitalie Marinuţă, şi cu preşedintele raionului Căuşeni, Ilie Gluh, primarul comunei Grădiniţa Serghei Ivanov, a menţionat că drama satului a început cu acordul autorităţilor locale de atunci. În baza Hotărârii de Guvern nr.1543 din 23.11.2002 „Cu privire la măsurile pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise”, în depozitul de chimicale din satul Grădiniţa, care era cel mai bine păstrat din raion, după ce au fost reambalate în butoaie de plastic, au fost amplasate 141 de tone de pesticide inutilizabile, adunate din toate localităţile căuşenene.

Din păcate, însă, accentua primarul, fie că au uitat, fie că erau preocupaţi de alte treburi, dar după ce le-au adus, factorii de decizie au uitat de ele, precum şi de promisiunea de a le evacua pe parcursul unui an. Toate până în anul 2004, când, aşa cum susţin localnicii, din cauza incompatibilităţii chimicalelor ambalate de-a valma, în depozit s-a declanşat un incendiu distrugător, care a acutizat problema, având de suferit grav un copil, flora şi fauna din împrejurimi.

Alertaţi de situaţia creată de un nor greu de fum, ce a cuprins satul pe parcursul a câtorva zile, dar şi de mirosul toxic, care le provoca un gust dulce-amar în gură, un nod în gât şi dureri de cap, grădiniţenii au început să tragă semnale de alarmă, au solicitat implicarea autorităţilor, a mass-media în soluţionarea problemei, au apelat la conducerea de vârf a ţării, la Reprezentanţa OSCE în Republica Moldova. Le-au fost date noi promisiuni, dar carul deocamdată rămâne pe loc. Satul Grădiniţa a devenit, de fapt, un „mic Cernobâl”.

Tatiana Fecerescu, profesoară la gimnaziul din localitate, consilier raional, a întrebat tranşant cum de se întâmplă că, în timp ce din unele unităţi teritorial-administrative a început evacuarea pesticidelor inutilizabile, raionul Căuşeni continuă să fie lăsat în aşteptare?

Ministrul Apărării a intervenit cu explicaţiile de rigoare. Dânsul a adus la cunoştinţa auditoriului că, într-adevăr, în cadrul proiectului „Managmentul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi,” deja au fost evacuate şi distruse 1949 tone de pesticide inutilizabile. În baza condiţiilor de selectare, în acest proiect nu a fost inclus nu numai depozitul din satul Grădiniţa, dar nici alte 23 de depozite din Moldova, acestea urmând să fie încadrate în alte proiecte. Unul dintre ele va demara în anul 2012. În baza unui acord de cooperare RM – NATO, în primăvara anului curent urmează să fie evacuate 1200 tone de pesticide inutilizabile din republică, pentru alte 769 de tone urmând să fie identificate sursele de finanţare.

Mariana Grama, şefa Secţiei ecologie şi protecţie a mediului ambiant de la Ministerul Apărării, responsabilă de implementarea proiectului, a adus detalii. Şi anume că pe teritoriul republicii, la ora actuală, din cauza lipsei de mijloace financiare, mai aşteaptă să fie evacuate şi reciclate peste 6000 tone de pesticide inutilizabile, o îngrijorare deosebită prezentând cimitirul de pesticide inutilizabile de pe moşia satului Enichioi, UTA Găgăuzia, unde au fost înhumate peste 4000 tone de otrăvuri aduse din fosta URSS. O bombă de proporţii cu efect întârziat, ce pune în pericol apele râului Prut, aflat la o distanţă de doar 5-10 kilometri de focar. Mai rămân a fi periculoase pentru sănătatea omului în Moldova şi cele 424 de depozite de pesticide abandonate şi mai bine de 1000 de terenuri pe care se aflau odinioară punctele de pregătire a soluţiilor chimice agricole. Mariana Grama a anunţat că, pe parcursul anului curent, în colaborare cu Agenţia Cehă pentru Dezvoltare, vor fi evacuate şi distruse pesticidele inutilizabile, aflate în depozitele din raioanele Ocniţa, Cantemir şi Căuşeni.

Ilie Gluh, preşedintele raionului Căuşeni, omul care a condus acţiunile de acumulare din întreg raionul, de reambalare şi depozitare a chimicalelor inutilizabile la Grădiniţa, pe atunci fiind vicepreşedinte al raionului, şef al Direcţiei Teritoriale Agricultură şi Alimentaţie, mărturisea în faţa auditoriului că, dacă ar fi ştiut că promisiunile făcute la nivelul conducerii de vârf vor rămâne atâta timp doar pe hârtie, nu se ştie dacă s-ar fi încumetat să le provoace atâta necaz locuitorilor acestui sat cu oameni cuminţi şi buni la inimă, chiar dacă era vorba de o Hotărâre de Guvern. Dânsul le-a exprimat grădiniţenilor cuvinte de mulţumire pentru răbdarea şi cumpătarea de care dau dovadă în soluţionarea problemei, deşi este conştient de faptul că toate au o limită şi a asigurat activul satului că conducerea raionului, Consiliul raional vor contribiu pe toate căile pentru ca această problemă stringentă să fie soluţionată deplin şi cât mai curând.

Eugenia Dagaeva, directoarea gimnaziului, i-a întrebat tranşant pe reprezentanţii autorităţilor raionale şi republicane cât de reale sunt promisiunile de astă dată în vederea tăierii acestui „nod gordian”, pentru a-i scuti pe locuitorii comunei să apeleze la măsuri extreme de protest?

„Aveţi cuvântul meu de ofiţer şi, respectiv, cuvântul meu de preşedinte”, au răspuns într-un glas ministrul Apărării şi preşedintele raionului Căuşeni, afirmaţie consolidată printr-o strângere de mână.

Ion CREMENE