Ion Oboroceanu: Procuratura, o instituţie menită să apere legalitatea

De la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, s-a dorit transformarea Procuraturii astfel încât aceasta să devină o instituţie menită să ocrotească normele de drept, legalitatea în societate, ci să nu fie un instrument de reprimare. Procesul de reforme în sistemul procuraturii încă nu s-a încheiat, dar există semne clare că societatea noastră nu va mai reveni la sistemul totalitar. La 29 ianuarie, Procuratura Republicii Moldova marchează 20 de ani de la înfiinţare. În discuţia pe care am avut-o în ajunul sărbătorii profesionale cu procurorul raionului Căuşeni, Ion Oboroceanu, am încercat să elucidăm aspecte din activitatea Procuraturii raionului.

Dd105_2283_10

– Dle procuror, cu ce rezultate în activitate aţi ajuns la sărbătoarea profesională?

– Ca şi toate instituţiile publice, am evaluat şi noi rezultatele activităţii în anul 2011. Am constatat că în total au fost deschise 693 de dosare, ceea ce este în descreştere comparativ cu anul 2010, când au fost pornite 763 de dosare. În judecată cu rechizitoriu au fost expediate 199 de cauze penale, inclusiv în trei cazuri – cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. Au fost clasate 223 de dosare penale, faţă de 239 în 2010, înaintate 8 recursuri şi 12 sesizări vizând înlăturarea derogărilor de la lege de către autorităţile publice şi funcţionarii cu funcţii de răspundere. S-a concluzionat că pe parcursul anului trecut s-a efectuat un lucru voluminos, dar sunt multe restanţe şi carenţe în activitatea Procuraturii, precum şi a Comisariatului de Poliţie. Am în vedere menirea de a-i proteja pe cei vulnerabili şi de a-i pune sub învinuire pe cei care comit infracţiuni.

Important este ca cetăţenii să ştie că unicul organ de stat împuternicit cu înaintarea învinuirii unei persoane este anume Procuratura. Însă învinuirea se înaintează unei persoane numai în urma unei cercetări minuţioase, obiective şi complete, când vinovăţia persoanei şi săvârşirea infracţiunii este confirmată prin ansamblul de probe exacte, cercetate şi examinate. Anume acesta e rolul unei procuraturi, să activeze în baza supremaţiei Legii.

– În context, cum contribuie Procuratura raionului Căuşeni la implementarea strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anul 2011-2016?

Un capitol aparte la implementarea acestei strategii revine organelor Procuraturii, ca parte componentă a sectorului justiţiei şi anume consolidarea profesionalismului şi a independenţei Procuraturii, la acest capitol existând mari restanţe. Declaraţii şi intenţii pe parcursul acestor ani de a reforma Procuratura, a o moderniza şi a o ralia la standardele europene au fost multe, dar prea puţin s-a făcut. Din aceste considerente, instituţiile europene consideră că la reformarea Procuraturii Republica Moldova are multe carenţe. Acţiunile interioare de reformă a Procuraturii avuseseră în mare parte un caracter fragmentat, incoerent, lipsit de continuitate şi susţinere. Constat că toate guvernările, fără excepţie, la nivel central şi local, la întruniri şi în discuţii, făceau declaraţii despre independenţa Procuraturii, dar în practică nu se întreprindea nimic pentru a-i asigura o independenţă reală conform angajamentelor asumate la nivel internaţional. Din aceste considerente, odată cu numirea mea în funcţie, în iulie 2010, mi-am propus să implementez în practică aceste standarde.

– Dacă a venit vorba despre standarde, spuneţi-ne ce prevăd ele?

– Procuratura, în activitatea sa, este obligată să ţină cont doar de lege şi să nu accepte influenţa din partea puterii legislative, executive sau a politicului, aspecte care pentru mulţi funcţionari, la nivel central, raional şi local, nu sunt cunoscute şi percepute la justa valoare.

Aceste standarde prevăd expres activitatea procurorilor strict conform competenţelor, pornind de la recomandările internaţionale şi anume rolul procurorului în sistemul de justiţie penală, în afara dreptului penal şi neimplicarea instituţională în chestiuni ce nu ţin de competenţa organelor Procuraturii. Procuratura este o instituţie menită să apere legalitatea. Bineînţeles, aceasta are nevoie de o reformare şi modernizare cardinală, să fie ajustată la standardele europene şi să fie excluse totalmente aspectele ce ţin de trecutul totalitar – alte atribuţii şi activităţi improprii Procuraturii.

– Nu e secret că, pe parcursul multor ani, încrederea populaţiei în organele de drept, inclusiv în Procuratură, este la un nivel redus. Ce s-a întreprins în domeniul pe care îl conduceţi pentru a schimba situaţia la acest capitol?

– Atitudinea critică a cetăţenilor faţă de Procuratură în general şi a raionului Căuşeni, în particular, este justificată. Da, în multe cazuri, organele Procuraturii nu au făcut faţă cerinţelor timpului. Sunt mai multe motive, dar cel de bază este factorul uman. Cetăţenii sunt în drept să responsabilizeze Procuratura şi să ceară acţiuni prompte şi eficiente din partea procurorilor. Însă mulţi cetăţeni nu cunosc că atribuţiile Procuraturii nu sunt cele de pe timpuri. Nu în zadar, din 651 de petiţii parvenite pe adresa instituţiei, pe parcursul anului 2011, au fost admise doar 118, restul fiind remise altor organe pentru examinare conform competenţelor. Şi din aceste considerente, cetăţenii, necunoscând cadrul normativ, îşi manifestă nemulţumirea faţă de activitatea Procuraturii, cu toate că soluţionarea petiţiilor lor nu ţine de competenţa Procuraturii. Anume din aceste considerente, pe parcursul mai multor ani, am insistat asupra ridicării culturii juridice a cetăţenilor, să contribuim la diminuarea nihilismului juridic, ca aceştia să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile, mecanismele de soluţionare a litigiilor apărute strict conform competenţelor şi atribuţiilor prevăzute de lege.

Pentru confirmare: Svetlana BERGHI