Preşedintele raionului Cimişlia şi-a dat demisia şi reales în funcţie în aceeaşi zi

La mijlocul săptămânii trecute, Consiliul raional Cimişlia s-a convocat într-o şedinţă extraordinară, la care preşedintele raionului, Ivan Veveriţă, mai întâi şi-a prezentat demisia, apoi a fost reales în această funcţie.

veverita

Hotărârea instanţei de judecată

Joi, 15 decembrie curent, în oraşul Cimişlia a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Necesitatea desfăşurării acesteia a fost dictată de faptul că, la începutul acestei luni, instanţa de judecată din localitate a pronunţat o decizie prin care a dispus anularea hotărârii Consiliului raional nr. 06/01 din 23 iulie 2011 privind alegerea lui Ivan Veveriţă în postul de preşedinte al raionului Cimişlia.

Şeful Secţiei administraţie publică a Consiliului raional Cimişlia, Andrei Tomescu, a prezentat o informaţie în faţa celor 33 de consilieri raionali care au participat la şedinţă, dintre care trei nu aveau drept de vot. Dânsul a reamintit că în vara trecută, la 23 iulie, au fost reluate lucrările şedinţei Consiliului raional Cimişlia, începută la 29 iunie 2011. Atunci, cu votul a 18 consilieri din cei 18 prezenţi, a fost adoptată decizia nr.06/01 „Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Cimişlia”, în această funcţie fiind desemnat Ivan Veveriţă.

Însă consilierii raionali Iurie Mazur şi Ivan Şevcenco, aleşi pe listele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, nu au fost de acord cu decizia adoptată. Ei au înaintat, în luna septembrie anul curent, o acţiune în instanţa de contencios administrativ, prin care au solicitat anularea deciziei respective, motivând că aceasta a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale.

După ce a examinat acţiunea, Judecătoria Cimişlia, a hotărât, la 2 decembrie 2011, anularea deciziei menţionate mai sus.

Opinii diametral opuse

Preşedintele şedinţei extraordinare, Iovu Bivol, care este şi liderul Alianţei pentru democraţie din cadrul Consiliului raional, a îndemnat asistenţa să purceadă la examinarea primei chestiuni de pe ordinea de zi propuse de către 16 consilieri, membri ai acestei alianţe, cu privire la preşedintele raionului Cimişlia.

Membrii fracţiunii PCRM aveau opinii diametral opuse. Aceştia, prin consilierul Ivan Şevcenco, au propus: „Să revenim la faza iniţială, la varianta zero”, ceea ce însemna ca şedinţa să fie declarată de constituire a Consiliului raional, avându-l în calitate de preşedinte pe cel mai în vârstă consilier, secundat de cel mai tânăr coleg al său, ambii fiind de la fracţiunea Partidului Comuniştilor.

După mai multe discuţii în contradictoriu, şeful Oficiului teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova, Anatol Postolachi, a dat unele lămuriri.

Au fost anunţate şi două întreruperi — una pentru a obţine un aviz consolidat al comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional Cimişlia, şi alta la solicitarea fracţiunii PCRM.

Votarea a fost nominală

Ţinând cont de importanţa crucială a deciziilor care urmau să fie adoptate, consilierul Tudor Căpăţână din Alianţa pentru democraţie a spus: „Propun ca fiecare punct al deciziei cu privire la preşedintele raionului Cimişlia să fie supus votului nominal”.

Astfel, consilierii s-au ridicat în picioare şi şi-au exprimat opţiunile în trei din cele patru puncte ale proiectului de decizie pe chestiunea examinată. 28 dintre ei s-au pronunţat pentru a lua act de hotărârea Judecătoriei Cimişlia din 2 decembrie 2011 şi a nu o ataca cu recurs la Curtea de Apel Chişinău.

Ivan Veveriţă şi-a anunţat demisia din postul de preşedinte al raionului Cimişlia, pe care Consiliul raional, de asemenea cu 28 de voturi „pro”, a acceptat-o, funcţia în cauză fiind declarată vacantă.

Un grup compus din 19 consilieri, membri ai Alianţei pentru democraţie, l-au înaintat din nou pe Ivan Veveriţă spre a fi ales în calitate de preşedinte al raionului Cimişlia. Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, alcătuită din 11 persoane, l-a propus în această funcţie pe liderul său, Iosif Chetraru.

În urma aceluiaşi vot nominal, preşedinte al raionului Cimişlia a fost reales Ivan Veveriţă, pentru candidatura căruia s-au pronunţat 19 consilieri, 9 au fost împotrivă, iar 1 s-a abţinut. Iosif Chetraru a acumulat 10 voturi „pro”, 18 consilieri au votat împotriva candidaturii sale şi unul s-a abţinut de la vot.

La finalul şedinţei extraordinare, Iosif Chetraru l-a felicitat pe Ivan Veveriţă cu prilejul alegerii în fruntea raionului şi i-a dorit multe realizări în activitatea de mai departe.

În acelaşi timp, unii consilieri comunişti, inclusiv Ivan Şevcenco şi Iurie Mazur, au lăsat să se înţeleagă că, după studierea amănunţită a procesului verbal al şedinţei în cauză, nu este exclusă o nouă adresare a lor în instanţa de judecată.

Pe de altă parte, fiind rugat să comenteze lucrările şedinţei de săptămâna trecută a Consiliului raional Cimişlia, Anatol Postolachi, şeful Oficiului teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova, a declarat: „A fost o ambiţie a consilierilor comunişti, ei fiind conştienţi că speranţa lor a murit. Asta cred că au înţeles. Eu consider că de această dată comuniştii nu au temei legal să conteste decizia în instanţă. Ei au venit cu propria candidatură, deşi ştiau că nu vor întruni numărul necesar de voturi”.