Sănătatea populaţiei depinde şi de gestionarea integrată a deşeurilor

Autorităţile, dar şi locuitorii oraşului Iargara, Leova, îşi pun mari speranţe în realizarea Strategiei de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud. La ora actuală, problema salubrizării, a amenajării gunoiştilor în urbe este cea mai stringentă. Pentru soluţionarea acesteia, Consiliul local a efectuat un studiu de fezabilitate, a elaborat un proiect, implementarea căruia, însă, se tărăgănează în lipsa unui suport financiar.

deseuri

În oraşul Iargara sunt mai multe gunoişti, care creează diverse şi serioase probleme cetăţenilor, căci deşeurile aruncate pe malul râuşorului, al râpelor, la marginea şoselei poluează atmosfera, au un efect nociv asupra sănătăţii populaţiei.

Valentina Popa, elevă la liceul din Iargara, se indignează, declarând că nu înţelege cum se întâmplă că „deşi ne numim orăşeni, plătim impozite, trăim ca într-un sat uitat? Ne dorim şi noi mult să avem lăzi de gunoi, gunoişti autorizate, or, anume gunoiul poluează aerul, cauzează îmbolnăvirea frecventă a copiilor. Sticlele de plastic, peliculele aruncate pe câmp afectează culturile agricole…”.

În acelaşi context, Galina Popa, locuitoare a oraşului Iargara, avea să adauge că „ar trebui de instalat lăzi de gunoi, iar noi, oamenii, să păstrăm în permanenţă curăţenia. Acum nu avem lăzi, aruncă gunoiul care şi pe unde apucă, e mare dezastru…”.

Vitalie Şleahtiţchi, consilier în Consiliul orăşenesc Iargara, ne-a declarat următoarele: „Avem un oraş cu 40 de străzi şi stradele, ne-ar trebui o autobasculantă pentru evacuarea gunoiului, nişte locuri amenajate special, căci tot noi bem apa poluată…Ce zic cetăţenii de această iniţiativă? Ei spun că chiar contra plată ar dori să fie regulă, căci un bătrânel care trăieşte la 3 km de gunoişte, nu poate duce gunoiul din celălalt capăt al urbei, la aşa distanţă mare…”.

Claudia Ivanov, primarul oraşului Iargara, ne-a mărturisit că „situaţia ecologică este precară. Este o problemă acută, care a fost abordată în repetate rânduri la nivel local, raional, chiar naţional. Dar nu o vom putea rezolva cu puterile proprii. Este problema sănătăţii oamenilor, a apelor subterane, fără surse din afară nu vom putea face nimic. Avem un studiu de fezabilitate, proiectul, însă, stă pe loc, căutăm investitori. În 2009, pas cu pas, cu elevii, consiliul local, am depus eforturi comune, ne-am clasat pe locul II la concursul republican „Râu curat – de la sat la sat”, premiul de 5000 de lei l-am dat pentru amenajare, dar aceasta-i puţin, bugetul anual nu ne permite să asigurăm o durabilitate a strategiei de management al deşeurilor solide şi lichide. Fără maşină de evacuare, platforme pentru deşeuri menajere nu vom face nimic, vom bate pasul pe loc, punând în pericol mediul, sănătatea noastră”.

În cadrul recentei Conferinţe republicane de prezentare a Strategiei de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, din care face parte şi raionul Leova, preşedintele raionului, Eufrosinia Greţu, a menţionat experienţa acumulată în acest sens în oraşul Leova. Conform Strategiei, în perioada 2012-2025, şi în oraşele Leova şi Iargara vor fi instalate containere din masă plastică şi metal. Valoarea totală a investiţiilor pentru cele două oraşe se cifrează la 122.517 euro, iar în zona rurală, costul acestor achiziţii se ridică la 194.375 de euro.

Nicu Pruteanu