Ultima şedinţă a Consiliului orăşenesc Cimişlia, în două reprize

Şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Cimişlia era preconizată să se desfăşoare pe data de 18 noiembrie curent. Aceasta s-a început în ziua anunţată, dar nu s-a încheiat tot atunci. Cauze aici ar fi două: numărul destul de mare al chestiunilor incluse în ordinea de zi — peste 30, şi necesitatea de a studia mai profund unele probleme ce ţin de finanţele publice, pentru ca mai apoi să se adopte deciziile respective. Iată de ce s-a luat o pauză, până astăzi, când şedinţa urmează să fie continuată.

sedinta_2152_10

Iar vinerea trecută consilierii au început munca prin audierea raportului prezentat de primarul urbei, Gheorghe Răileanu, privind executarea bugetului oraşului Cimişlia în primele 9 luni ale anului curent. Au fost adresate un şir de întrebări, s-au rostit şi alocuţiuni, pentru ca în final să fie aprobată executarea bugetului pentru perioada indicată la capitolul venituri în sumă de 17 milioane 699,1 mii de lei, iar la capitolul cheltuieli — în valoare de 18 milioane 241,2 mii de lei.

Consiliul a luat act de rezultatele inspectării financiare complexe a Primăriei oraşului Cimişlia de către Serviciul control financiar şi revizie al Ministerului Finanţelor din Republica Moldova pentru perioada 1 aprilie 2008 – 1 aprilie 2011.

Au fost operate de asemenea unele modificări în bugetul oraşului pentru anul curent.

În total, în prima parte a şedinţei au fost examinate mai nult de două treimi din chestiunile incluse în ordinea de zi. Cele rămase vor fi supuse dezbaterilor în a doua parte a şedinţei, preconizată pentru 25 noiembrie curent.