E nevoie de un program naţional pentru prevenirea inundaţiilor

Autorităţile raionului Cantemir au invitat specialişti de la Agenţia de Stat „Apele Moldovei” şi Institutul de cercetări în domeniul apelor pentru a găsi soluţii împreună pentru prevenirea unor eventuale inundaţii în lunca Prutului.

inundatii

Aici, după inundaţiile din vara anului 2010, au fost acoperite cu apă circa 3000 hectare de terenuri, inclusiv 2800 cultivate. În urma discuţiilor ce au avut loc în această chestiune la şedinţa Consiliului raional la acest capitol, au fost lansate mai multe propuneri: consolidarea digului pe toată lungimea de 38 km, crearea selectivă a zonelor umede, elaborarea, de comun acord cu structurile centrale abilitate, a unui plan de evitare a inundaţiilor.

Pe parcursul toamnei 2010 – primăvara-vara 2011, în luncă s-au efectuat lucrări de consolidare a digurilor, la crearea breşelor artificiale pentru evacuarea apei etc. În acest scop, au fost valorificate circa 21 milioane de lei. Însă, chiar dacă pe parcursul verii trecute, cantitatea de apă din lunca Prutului, în preajma satului, s-a împuţinat, oricum, terenurile arabile sunt compromise, ele pot fi folosite, pe alocuri, doar pentru păşunatul animalelor.

Specialiştii de la „Apele Moldovei” sunt de părere că, în următoarele două-trei săptămâni, cea mai mare parte din apă se va scurge în Prut (prin breşa artificială, făcută în preajma satului Chircani, Cahul), cealaltă parte se va evapora, dată fiind toamna fără precipitaţii. După aceasta, se va purcede la realizarea sarcicinlor concrete, în două etape – reparaţia digurilor de protecţie a râuşoarelor Saca şi Larga, costul acestora find de 5 milioane de lei (bani alocaţi din Fondul Ecologic Naţional). Apoi, cu ajutorul staţiilor de pompare, să fie evacuată apa din canalele din luncă.

Etapa a doua presupune reparaţia capitală a digului de la Prut, efectuarea lucrărilor geologice şi geodezice, curăţarea canalelor de scurgere şi desecare, restabilirea funcţionării staţiilor de pompare şi de desecare.

În replică, şeful Direcţiei agricole raionale, Dumitru Boghean, a spus că staţiile existente sunt într-o stare deplorabilă, pentru restabilirea lor este nevoie de investiţii capitale importante, de care Agenţia „Apele Moldovei” nu dispune.

Directorul Institutului „Acvaproiect”, Valeriu Cătrinescu, a afirmat că pentru redresarea situaţiei în lunca Prutului urmează a fi create zone umede. „V-am propus şi anterior patru variante de asemenea zone – dirijate, nedirijate, mixte şi ultima – utilizarea acestor terenuri totalmente în scopuri agricole. Pentru aceasta, la prima etapă, trebuie să construim diguri la râuşoarele Saca şi Larga, apoi – la Prut, pentru a asigura căile de acces spre crearea zonelor umede. La etapa a III-a, după evacuarea treptată a apelor, reîntoarcerea unor suprafeţe de terenuri în circuitul agricol.

Termenul de implementare a acestui program este până în 2013, costul lui total fiind de peste 20 milioane de lei.

Consilierii care au participat la deliberări s-au arătat interesaţi de perspectiva readucerii terenurilor compromise în circuitul agricol, dar au declarat că nu trebuie să ne facem iluzii. Vladimir Moldovanu, şeful Inspectoratului ecologic raional, a declarat că „trebuie să chibzuim foarte bine, deoarece digul existent, construit acum circa şase decenii şi care n-a mai fost reparat decenii la rând, este şubred, poate fi uşor spart de ape. Cei 15 km de dig compromis în preajma satelor Goteşti şi Ghioltosu necesită bani grei pentru fortificare”. În context, consilierul Constantin Ivanschi a lansat iniţiativa de a atrage investiţi din afară, de participare la elaborarea şi realizarea proiectelor transfrontaliere de creare, eventual, a zonelor semiumede.

De altfel, la şedinţa din primăvara anului curent a Consiliului Euroregiunii „Dunărea de Jos”, de la Galaţi, România, unde a fost discutată problema inundaţiilor din lunca Prutului, s-a ajuns la înţelegerea de a conlucra, cu eforturile comune ale celor trei componente ale Euroregiunii – România, Ucraina şi Republica Moldova – la realizarea unui program de fortificare a digurilor de la Prut.

În final, consilierii de la Cantemir au adoptat o decizie prin care sunt punctate acţiuni concrete de redresare a situaţiei din luncă, pentru realizarea cărora să fie făcut un demers în organele ierarhic superioare de susţinere financiară a eforturilor.

Ion Domenco